ΑΡΧΕΙΟ:Καλλιέργεια αγριοαγκινάρας

«Καλλιεργώ το καύσιμο μου»

ΑΡΧΕΙΟ:Καλλιέργεια αγριοαγκινάραςΠιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης στερεών βιοκαυσίμων ως φτηνή και περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη εναλλακτική λύση με τίτλο «Καλλιεργώ το καύσιμό μου» εκπόνησαν το Εργαστήριο Γεωργίας της Γεωπονικής Σχολής του Π.Θ. (Δ/της Καθ. Νικ. Δαναλάτος) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ. (Δ/της Καθ. Δημ. Γούσιος) για την ενίσχυση των αγροτικών νοικοκυριών που μαστίζονται από τη γενικότερη οικονομική κρίση λόγω και της δραματικής αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβληθούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το οποίο θα τους παράσχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και θα τους καθοδηγήσει για περίοδο δύο ετών για: α) την ορθή εγκατάσταση μικρής έκτασης καλλιέργειας με τα ενδεδειγμένα για την περιοχή τους ενεργειακά φυτά για την παραγωγή βιοκαυσίμου για την κάλυψη των ετησίων αναγκών θέρμανσης, β) τη βέλτιστη αύξηση και ανάπτυξη της ενεργειακής καλλιέργειας, και γ) τη συγκομιδή της παραγόμενης βιομάζας για τη μεταποίησή της σε στερεό καύσιμο υπό τη μορφή πελλέτας.

Μετά τη συγκομιδή, το Πανεπιστήμιο μπορεί να διαθέτει στους συμβεβλημένους παραγωγούς, για διάρκεια
ολίγων ημερών, κινητή μονάδα μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμο πελλέτα γιαίδια χρήση (π.χ. έως 10 τόνους). Με το πρόγραμμα «Καλλιεργώ το καύσιμό μου» υπολογίζεται ότι οι δαπάνες θέρμανσης των
αγροτικών νοικοκυριών θα υπο-δεκαπλασιαστούν, ενώ ενισχύεται η γεωργική οικονομία, η εθνική οικονομία με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες: Δρ. Δημ. Μπαρτζιάλης τηλ. 24210.93125 .

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!