«Άνοιγμα» του net metering και σε άλλες ΑΠΕ

Προς την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της απόφασης για το Net Metering και το Virtual Net Metering και σε άλλες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πέραν αυτών της ηλιακής, προσανατολίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μάλιστα, η ηγεσία του υπουργείου προτίθεται να κινηθεί προς την κατεύθυνση να διατηρούν δικαίωμα ένταξης στον ενεργειακό συμψηφισμό ή τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως συνεταιρισμοί και άλλες ενώσεις που δραστηριοποιούνται στην καθαρή ενέργεια.

Στην κατεύθυνση αυτή, με απόφαση του υπουργού Γιώργου Σταθάκη, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, συστάθηκε ομάδα εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, «για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19.04.2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει».

Υπενθυμίζεται πως η ισχύουσα απόφαση πρόεβλεπε περιορισμό της εφαρμογής τους στις τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Το έργο της Ομάδας, η οποία εργάζεται αμισθί, ξεκίνησε στις 27 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με την απόφαση, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Μέλη της είναι οι:

1. Δημήτριος Αλεξόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Εμμανουηλίδη, υπάλληλο της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας,

2. Πέτρος Καρατζιάς, υπάλληλος της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, υπάλληλο της Διαύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας,

3. Γεώργιος Μάρκου, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Παπασταμούλο, Σύμβουλο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,

4. Γεωργία Γαβρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ, της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τσελίκη, υπάλληλο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ, της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας,

5. Δήμητρα Τελάκη, Τομεάρχης Ρυθμιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Φώτιο Γάκη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ίδιας Διεύθυνσης,

6. Απόστολος Γκιζάς, Ειδικός επιστήμονας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γιώργο Λοΐζο, Ειδικό επιστήμονα της ΡΑΕ,

7. Κυριάκος Ρώσσης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Αιολικής Ενέργειας της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μυρτώ Θεοφιλίδη, Χημικό Μηχανικό, Επιστημονικό Συνεργάτη της Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού του ΚΑΠΕ,

8. Ιωάννης Καναβός, Διευθυντής του Κλάδου Αγοράς της Δ/νσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας της “Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.”, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Πετσίνη, Τομεάρχη Εκκαθάρισης της Δ/νσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,

9. Γιάννης Βουγιουκλάκης, Μχανολόγος Μηχανικός, Εμπειρογνώμονας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πέτρο Αλληλόμη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Εμπειρογνώμονα,

10. Δημήτριος Τσέκερης, Σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Τσουράκη, Μηχανολόγο Μηχανικό, Εμπειρογνώμονα.

Γραμματειακή υποστήριξη στην Ομάδα παρέχει η Πουλοπούλου Μαρία, υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, με αναπληρώτρια την Βελάγια Μαρία, Γραμματέα Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση