Άρχισε το έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης του λατομείου «Κυριακού» στο Κορωπί

Πρόκειται για έργο που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ανακύκλωση των μπαζών στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, μέσω των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης