Ένα βήμα πιο κοντά η πρόσκληση για τη Δάσωση

Ένα βήµα πιο κοντά στην έκδοσή της έρχεται η πολυαναµενόµενη πρόσκληση για το Μέτρο 8.1 «Πρώτη ∆άσωση Γαιών», µετά την εκχώρηση των σχετικών δράσεων στις δασικές αρχές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες και αναλαµβάνουν την υλοποίησή τους.

Πρόκειται για µια προκήρυξη, που περιµένει ο αγροτικός κόσµος µε µεγάλη ανυποµονησία, βάσει της οποίας οι παραγωγοί θα λαµβάνουν ως αποζηµίωση για την αγροτική έκταση που θα εντάξουν στο Μέτρο περί τα 90 ευρώ ανά δασωµένο στρέµµα ετησίως, ανάλογα µε την καλλιέργεια, όπως αναφέρει το agronews.gr.

Και µπορεί αρχικά να µην είχε γίνει σαφές αν η ∆άσωση περιλαµβάνεται στους στόχους των αρµοδίων για τις προκηρύξεις των Προγραµµάτων µέσα στο 2017, ωστόσο η κατάσταση δείχνει να ξεσκαλώνει µε την πρόσφατη ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2380) που ορίζει τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών του υπουργείου Περιβάλλοντος ως Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης και της εκχωρούνται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 οι κατάλληλες αρµοδιότητες.

Εκκρεµούν ωστόσο οι εφαρµοστικές, που θα καθορίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για πλήρη εφαρµογή των µέτρων, συνολικής δαπάνης 301.268.200 ευρώ, τα οποία είναι:

 • Μ08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιµότητας των δασών
 • Μέτρο 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δηµιουργία δασικών εκτάσεων» - 81,8 εκατ.
 • Μέτρο 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκοµικά συστήµατα» - 21,3 εκατ. ευρώ
 • Μέτρο 8.3 «Πρόληψη ζηµιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συµβάντων» - 59,2 εκατ. ευρώ
 • Μέτρο 8.4 «Αποκατάσταση ζηµιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συµβάντων» - 101,7 εκατ. ευρώ
 • Μέτρο 8.6 «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκοµικές τεχνολογίες και στη µεταποίηση, διακίνηση και εµπορία δασικών προϊόντων» - 27,2 εκατ. ευρώ
 • Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα
 • Μέτρο 12.2 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000» - 10 εκατ. ευρώ.

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι κονδυλίων είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης)
 • Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
 • Ενώσεις
 • ∆ήµοι ή ενώσεις δήµων
 • Περιφέρειες
 • ∆ιαχειριστές δηµόσιας ή ιδιωτικής γης.

Υπενθυµίζεται ότι στο Μέτρο 8.1, δηλαδή την πρώην «Πρώτη ∆άσωση», ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να έχει γη άνω των 5 στρεµµάτων, όπου του επιτρέπεται να διαλέξει παραπάνω από ένα είδος δέντρων από έναν κατάλογο µε 108 είδη, ανάλογα µε τη ζώνη βλάστησης που βρίσκεται. Μάλιστα όσα περισσότερα είδη διαλέξει, τόσο µεγαλύτερη βαθµολογία θα έχει ο φάκελός του.

Το πριµ που προβλέπεται να λαµβάνουν ετησίως και για 12 χρόνια οι δικαιούχοι της ∆άσωσης, εκτός από την καλλιέργεια, διαµορφώνονται και αναλόγως εάν το αγροτεµάχιο είναι ποτιστικό ή όχι. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φυτέψει καρυδιά, καστανιά ή µαστιχόδεντρα το πριµ για απώλεια εισοδήµατος δίνεται για οκτώ έτη.

Μάλιστα όσα περισσότερα είδη διαλέξει, τόσο µεγαλύτερη βαθµολογία θα έχει ο φάκελός του.

Όσον αφορά τις ζώνες βλάστησης, αυτές χωρίζονται σε 5 είδη:

Α. Ευµεσογειακή (παραλιακή, λοφώδης, υποορεινή),

Β. Παραµεσογειακή (λοφώδης, υποορεινή),

Γ. Ζώνη δασών οξυάς-ελάτης και ορεινών παραµεσογειακών κωνοφόρων (ορεινή-υπαλπική),

∆. Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (ορεινή υπαλπική),

Ε. Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.