Έργο του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ για τη διαδικτυακή τουριστική προβολή των ΦΔΠΠ

Οι προστατευόμενες περιοχές, παρότι γνωστές στους ειδικούς για τη σπουδαιότητα της φύσης και της βιοποικιλότητάς τους, δεν είναι το ίδιο αναγνωρίσιμες ως προς την αξία τους για την αναψυχή. Η προβολή της τουριστικής διάστασής τους εμφανίζεται περιορισμένη, ιδίως στο διαδίκτυο, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας.

Η ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών ως τουριστικοί προορισμοί υψηλού και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου τους, όσο και για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξή τους και την τόνωση της τοπικής οικονομίας, μέσω της προσέλκυσης καλά ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων επισκεπτών.

Με ένα νέο έργο, το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ επιχειρεί να εντοπίσει στο διαδίκτυο την τουριστική πληροφορία που παρέχουν οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλοι δημόσιοι φορείς και οργανισμοί για τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας, να προτείνει βέλτιστους τρόπους ανάδειξης της αναψυχικής αξίας τους, αλλά και να ενισχύσει τη διαδικτυακή παρουσίαση και προβολή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

- Διαδικτυακή επισκόπηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων και σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης των Φορέων Διαχείρισης και δημόσιων φορέων, οργανισμών και οργανώσεων που προβάλλουν τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

- Διεξαγωγή έρευνας αναγκών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για την αναβάθμιση της διαδικτυακής προβολής των περιοχών ευθύνης τους και διαμόρφωση προτάσεων για τη διαδικτυακή ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών.

- Κατάρτιση στελεχών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε θέματα ανάδειξης και αξιοποίησης του διαδικτύου για την προβολή των προστατευόμενων περιοχών.

- Διαδικτυακή προβολή των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, μέσω των ιστοσελίδων και σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης των Φορέων Διαχείρισης, στον Δικτυακό Τόπο για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, ο οποίος σημειώνει μεγάλη επισκεψιμότητα και αποδοχή.

- Δημοσιοποίηση του έργου στα ΜΜΕ, ανάρτηση ειδήσεων στο διαδίκτυο, διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης προβολής του έργου και των αποτελεσμάτων του κ.ά.).

Το έργο «Προβολή και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας» χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2020 - Άξονας Προτεραιότητας ΑΠ. 1: Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση