Έως τις 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα Βραβεία Natura 2000

Στις 29 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα Βραβεία Natura 2000.

Τα βραβεία Natura 2000 επιβραβεύουν την αριστεία στην διαχείριση και την προώθηση του δικτύου, της ευαισθητοποίησης και των οφελών του για τους Ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον, το Δίκτυο Natura συμβάλλει στον τέταρτο τομέα προτεραιότητας του προσφάτως εγκριθέντος σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη βελτίωση της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.

Οι νικητές των βραβείων Natura 2000 θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή στις Βρυξέλλες, από τον κ. Karmenu Vella, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, στις 21 Μαϊου 2018, Ευρωπαϊκή Ημέρα του Δικτύου Natura 2000.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε τα Βραβεία Natura 2000 για να γιορτάσει και να προωθήσει τις καλές πρακτικές διατήρησης της φύσης στην Ευρώπη. Οποιαδήποτε οντότητα/φορέας που σχετίζεται με δράσεις αναφορικά με το Δίκτυο Natura 2000, μπορεί να υποβάλλει αίτηση σε μία από τις πέντε κατηγορίες βραβείων:

-Επικοινωνία
-Κοινωνικοοικονομικά οφέλη
-Διατήρηση
-Συμφιλίωση συμφερόντων/αντιλήψεων
-Διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση.

Επιπλέον, το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη» θα απονεμηθεί στην αίτηση που θα λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων μέσω δημόσιας ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα των βραβείων.

Πληροφορίες για την υποβολή θα βρείτε στην ιστοσελίδα των βραβείων Natura 2000.

Για εξειδικευμένα ερωτήματα, επικοινωνήστε με την αρμόδια γραμματεία n2000awards@adelphi.de

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση