Αγριαγκινάρα … η οικολογική καύσιμη υλη

Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με βιομάζα είναι ουδέτερη σε εκπομπές CO2 καθώς η ποσότητα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα μετά την καύση της αγριοαγκιναρας αφομοιώνεται από το φυτό κατά την φωτοσύνθεση, ενώ από την άλλη πλευρά με την καύση βιομάζας σχεδόν μηδενίζεται η απελευθέρωση θείου (S) στην ατμόσφαιρα.

Η Green Agenda φιλοξενει τον διευθυντη του Εργαστηρίου Γεωργίας του Τμήματος Γεωπονίας , Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλιας καθηγητή Νικο Δαναλάτο «Η αγριαγκινάρα μπορεί να καλλιεργηθεί παντού στην Ελλάδα. Προτιμώνται ασφαλώς τα εδάφη όπου μπορεί να γίνει μηχανοποιημένη καλλιέργεια. Το κόστος καλλιέργειας αφορά στην εγκατάσταση της πρώτης χρονιάς που συνολικά φθάνει τα 20-30 € ανά στρέμμα(προετοιμασία αγρού - όργωμα, δισκοσβάρνισμα-, προμήθεια σπόρου και σπορά).
Το κόστος συγκομιδής έχει υπολογιστεί στα 7-25 € ανά στρέμμα ανάλογα με την καθετοποίηση» .
Ειδικότερα, η αγριοαγκινάρα είναι ένα πολυετές φυτό (10 - 12 χρόνια) με μεγάλη παραγωγή βιομάζας και ελάχιστες απαιτήσεις. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε ξηρικά χωράφια (σταροχώραφα) με απόδοση 1200 – 1600 κιλά / στρέμμα όσο και σε ποτιστικά χωράφια με απόδοση που ξεπερνά τα 2000 – 2500 κιλά / στρέμμα. Δεν απαιτεί μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων (7 μονάδες αζώτου μετά τον τρίτο χρόνο) και καθόλου ζιζανιοκτόνα, διότι το ίδιο το φυτό είναι ισχυρό ζιζάνιο (εισβολέας).

Η παραγωγή της μπορεί να ξεκινήσει άμεσα από τους Έλληνες αγρότες διότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από χώρες της Ευρώπης σε πελλέτα με πολύ καλή τιμή (περίπου 200 ευρώ / τόνο ) με τις σημερινές τιμές πετρελαίου. Έχουν ήδη εγκατασταθεί οι πρώτες βιομηχανικές μονάδες παρασκευής πελλέτας.
Οι πρώτες εκτιμήσεις της τιμής βιομάζας για τον παραγωγό, με την σύμφωνη γνώμη των βιομηχάνων, μπορεί να κυμανθεί γύρω στα 6 λεπτά / κιλό. Άρα εισόδημα για τον παραγωγό 72 – 150 ευρώ / στρέμμα ( !!! ) καθαρά χωρίς να συνυπολογίζονται τα ενεργοποιούμενα δικαιώματα και οι επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός σταριού που κερδίζει σήμερα κάτω από 10 ευρώ /στρέμμα, θα κερδίζει 60-90 ευρώ /στρέμμα και ο βαμβακοπαραγωγός που κερδίζει 120 ευρώ / στρέμμα, θα κερδίζει 200 ευρώ / στρέμμα.
Βέβαια την τελική τιμή θα την διαμορφώσει η αγορά και οι μελλοντικές τιμές του πετρελαίου. Για πρώτη φορά ο παραγωγός θα συνδέσει την τιμή του προϊόντος με τις τιμές του πετρελαίου, ενώ μέχρι τώρα ήταν συνδεδεμένα μόνο τα έξοδα του.
Η καλλιέργεια της αγριοαγκινάρας σε μεγάλη κλίμακα (π.χ. 2 εκατ. στρέμματα) θα λειτουργήσει ως καταλύτης και για τις υπάρχουσες καλλιέργειες (μικρότερη παραγωγή, άρα μεγαλύτερες τιμές ).
Απαιτούνται ειδικές θερμάστρες, η αξία των οποίων κυμαίνεται από 1000 έως 2500 €. Η Τιμή πώλησης πελέτας αγριαγκινάρας υπολογίζεται περί 0,15-0,20 € ανά κιλό και περίπου 2 κιλά αντιστοιχούν με 1 λίτρο πετρελαίου (δηλ. θα έρχεται στο 1/2 έως 1/3 της τιμής του πετρελαίου)
«Το κέρδος είναι σημαντικό για το αγρότη αν επιλέξει την καλλιέργεια της αγριαγκινάρας» Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κ. Δαναλατος κάνει τη σύγκριση ανάμεσα σε σιτάρι και αγριαγκινάρας και υποστηρίζει ότι πολλαπλασιάζει το κέρδος από το σιτάρι ένα αυξάνεται αρκετά το κέρδος από την καλλιέργεια βάμβακος.
Παραδείγματα:
Σιτάρι 300 κιλά προς 25 ευρω = 75 €/στρ.
Κόστος 50 € /στρ. Κέρδος 25 €/στρ.
Αγριαγκινάρα 1,5 τόνοι προς 70 €/τ = 105 €/στρ.
Κόστος 20€/στρ . Κέρδος 85 €/ στρ. 

Νομοθεσία Ένας παλιός νόμος που προφανώς σύντομα θα καταργηθεί επισημαίνει ο κ. Δαναλατος απαγορεύει την καύση βιομάζας σε Αττική - Θεσσαλονίκη.
Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει την άρση της απαγόρευσης χρήσης καυστήρων βιομάζας για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ώστε να προωθήσει τα σχετικά μέτρα από το 2011. Η ισχύουσα νομοθεσία ισχύει από το 1993 και επικαλείται περιβαλλοντικούς λόγους ώστε να μην επιβαρύνονται τα αστικά κέντρα με ρύπους από την καύση των συγκεκριμένων καυσίμων. Πλέον όμως, η εν λόγω τεχνολογία έχει βελτιωθεί και εκλύει σαφώς χαμηλότερες ποσότητες ρύπων, καθιστώντας την έτσι περισσότερο ελκυστική.
Ακόμη η Ελληνική Εταιρεία Βιομάζας και περιβαλλοντικές οργανώσεις (Greenpeace, WWF κ.ά.) ζητούν την κατάργηση της απαγόρευσης και την ενίσχυση της χρήσης βιομάζας, με υιοθέτηση βέβαια των αυστηρών προδιαγραφών και προτύπων που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. Παρακαλώ δείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες στη διεύθυνση : www.cynara.gr

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!