Αγριοαγκινάρα....ευκαιρία για τους αγρότες

Πριν από λίγους μήνες βρεθήκαμε στην περιοχή της Κοζάνης και συνομιλήσαμε με τους παραγωγούς αγριαγκινάρας . Από τα λόγια τους έδειξαν ότι πιστεύουν ότι είναι μια δυναμική καλλιέργεια που θα τονώσει το εισόδημα τους αλλά και θα συμβάλει στην περιβαλλοντική εξυγίανση της περιοχής.

 

Το κόστος του πιλοτικού προγράμματος καλύπτεται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Ν. Κοζάνης 2007-2011 με πόρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Κοζάνης και Φορέα Υλοποίησης την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., σας αναφέρω τα ακόλουθα:
Ήδη έχουν εγκατασταθεί συνολικά περίπου 4.000 στρέμματα αγριαγκινάρας στις δύο καλλιεργητικές περιόδους της Άνοιξης και του Φθινοπώρου του 2009, κυρίως στους λιγνιτικούς Δήμους και η εξέλιξη της καλλιέργειας σήμερα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική σύμφωνα με την Υπεύθυνη τμήματος Ανάπτυξης Υπαίθρου της ΑΝΚΟ Ζωη Γκερεχτέ.

Εντός του Οκτωβρίου 2009 έγινε πιλοτική καύση 50 τόνων ξηρής βιομάζας αγριαγκινάρας σε εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς με θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα στάλθηκαν 5 τόνοι ξηρής βιομάζας για εργαστηριακή πιλοτική καύση σε εγκαταστάσεις στη Γερμανία. Αναμένεται η πιλοτική καύση, τον Οκτώβριο του 2010, των 5.500 έως 6.000 τόνων ξηρής βιομάζας που θα προέλθει από τα 4.000 στρ., σε μονάδα του ΑΗΣ Καρδιάς για την εκτέλεση δοκιμών, από τις οποίες θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για συνεχή συνδυασμένη καύση λιγνίτη με βιομάζα. Στόχος της συνδυασμένης καύσης σε μονάδα του ΑΗΣ Καρδιάς είναι :
• η αξιολόγηση της συμπεριφοράς των λεβήτων
• ο προσδιορισμός συγκεκριμένου μίγματος καυσίμου
• ο προσδιορισμός της απαιτούμενης ποσότητας βιομάζας
• ο προσδιορισμός της μορφής προμήθειας βιομάζας π.χ. σε μπάλες ή ως επεξεργασμένο προϊόν ή σε άλλη μορφή
 

Η παραπάνω πιλοτική εφαρμογή αποτελεί δοκιμαστική περίοδο και μπορεί να υλοποιηθεί σε διάστημα 2-3 εβδομάδων. Στις αρχές του 2011 θα εξαχθούν συμπεράσματα σε πραγματικές συνθήκες, για μόνιμη συνδυασμένη καύση και θα προσδιορισθεί ο συγκεκριμένος τρόπος συνεργασίας με προμηθευτές βιομάζας και κατ’ επέκταση με τους κατοίκους της περιοχής, που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις που θα τεθούν, ενώ θα ληφθούν αποφάσεις από τους κατοίκους για επιχειρηματική δράση.
Το διάστημα που διανύουμε (Απρίλιος – Μάιος 2010) γίνεται η εγκατάσταση επιπλέον 250 στρεμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που υλοποιούμε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Δαναλάτο Ν. για καλλιέργεια βελτιωμένης ποικιλίας αγριαγκινάρας.
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνει ερευνητική καλλιέργεια σε αντιπροσωπευτικά εδάφη του Ν. Κοζάνης (περιοχή Βοίου, παραλίμνια περιοχή λίμνης Πολυφύτου, Δήμος Αιανής, σε αγρούς στον άξονα Κοζάνης – Πτολεμαίδας) και σε περιοχές αποθέσεων της ΔΕΗ. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης από τους πειραματικούς αγρούς θα λαμβάνονται φυτικά δείγματα για μέτρηση του ρυθμού αύξησης και φυλλοδιαγνωστική. Πριν τη σπορά και μετά τη συγκομιδή θα γίνουν εδαφολογικές αναλύσεις στα αντιπροσωπευτικά δείγματα που θα ληφθούν από τρία βάθη στο ριζόστρωμα (0-20 cm, 30-40 cm και 60-70 cm).
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην έρευνα των προοπτικών της καλλιέργειας βελτιωμένης ποικιλίας αγριαγκινάρας για παραγωγή βιομάζας και ενέργειας, με παράλληλη βελτίωση των εδαφών και των περιοχών των αποθέσεων της ΔΕΗ στο Ν. Κοζάνης
Για τους σκοπούς του προγράμματος θα μελετηθεί η προσαρμοστικότητα, οι αποδόσεις και οι απαιτήσεις σε νερό και θρεπτικά στοιχεία της βελτιωμένης ποικιλίας αγριαγκινάρας σε αντιπροσωπευτικά εδάφη του Νομού Κοζάνης καθώς και η ποιότητα (ποσοστό υγρασίας, στοιχειακή ανάλυση, ποσοστό τέφρας, ανάλυση τέφρας, θερμογόνος δύναμη) της παραγόμενης βιομάζας σε αντιπροσωπευτικά εδάφη του Νομού, συμπεριλαμβανομένων των χώρων απόθεσης της ΔΕΗ.
Θα διερευνηθεί επίσης η δυνατότητα βελτίωσης των αποθέσεων με την εισαγωγή της αγριαγκινάρας με τη δημιουργία εδαφικής δομής και της ενδεχόμενης απορρόφησης βαρέων μετάλλων (As, Cd, Pb, κλπ). Στη συνέχεια θα γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων και τα επιστημονικά δεδομένα που θα παραχθούν θα ανακοινωθούν σε Διεθνές και Ελληνικό Συνέδριο Για κάθε νεώτερο θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας αποστέλλω επίσης φωτογραφικό υλικό από την πιλοτική καύση του Οκτωβρίου στον ΑΗΣ Καρδιάς.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!