«Αγροδιατροφική Σύμπραξη» και στη Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Στη σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης προχωράει και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων περιοχών της χώρας.

Μέτοχοι της εταιρείας θα είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με ποσοστό έως 49%, Ομάδες Παραγωγών, Ενώσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι, Επιμελητήρια, Δήμοι, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλοι φορείς.

Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί τον σημαντικότερο τομέα ανάπτυξης. Στον πρωτογενή τομέα της απασχολείται πάνω από το 30% του ενεργού πληθυσμού της και αν υπολογιστεί και ο αριθμός αυτών που απασχολούνται με τη μεταποίηση και την εμπορία των αγροδιατροφικών προϊόντων, το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ υψηλότερο. Από οικονομική άποψη, ο πρωτογενής τομέας συμβάλλει με ποσοστό 9% (τριπλάσιο του εθνικού) στο συνολικό ΑΕΠ της Περιφέρειας.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα αποτελέσει μια συλλογική ενέργεια φορέων της Περιφέρειας και ένα εργαλείο για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα, ως κρίσιμου συντελεστή περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων, που παράγονται στα διοικητικά όριά της. Θα αποτελέσει τον συντονιστή μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών της Περιφέρειας, της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα και θα είναι η εταιρεία «ομπρέλα» για τα προϊόντα του καλαθιού αγροτικών προϊόντων της περιοχής, ώστε να διευρυνθούν οι αγορές τους, να αυξηθεί η εξωστρέφεια και να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ παραγωγών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας γνωμοδότησε υπέρ της σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Για την ίδρυση της εταιρείας έχει ενταχθεί στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας το έργο με τίτλο «Σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης», με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ.

Με το έργο θα καλυφθούν οι δαπάνες σύνταξης Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της εταιρείας, τεχνικής υποστήριξης για την πλήρη ωρίμανση της σύστασης και λειτουργίας της, κατάρτιση σχεδίου του καταστατικού της, ημερίδες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για την ενημέρωση, διερεύνηση των φορέων που θα συμμετέχουν και διαμόρφωση του εταιρικού σχήματος.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.