ΑΝΑΚΕΜ: Πάνω από 37.000 τόνοι μπάζα ανακυκλώθηκαν σε πέντε μήνες στο Ρέθυμνο

Συμπληρώθηκαν ήδη 8 μήνες από την έναρξη λειτουργίας της ΑΝΑΚΕΜ στον νομό Ρεθύμνου και την εφαρμογή της ανακύκλωσης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Η μονάδα η οποία έχει αδειοδοτηθεί μέσω του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. λειτουργεί στη θέση «Ματθαίος» εκτός του οικισμού Πρίνου, του δήμου Ρεθύμνου.

Οι ποσότητες των μπάζων που παρελήφθησαν για ανακύκλωση στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο ξεπέρασαν τους 37.000 τόνους. Όσον αφορά τις συμβάσεις της ΑΝΑΚΕΜ με υπόχρεους διαχειριστές το χρονικό διάστημα από 1-3-2020 έως 10-10-2020 αφορούσαν 310 ιδιωτικά έργα και 3 δημόσια έργα.

Η λειτουργία μονάδας και στο Ρέθυμνο, μετά τα Χανιά και το Λασίθι, επιλύει ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, που είναι η διαχείριση των αποβλήτων τα οποία παράγονται από κάθε λογής τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά. Μετά τη λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ, όλα τα μπάζα πρέπει να οδηγούνται σε αδειοδοτημένη μονάδα. Αυτό οφείλουν να το διασφαλίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων.

Στα δημόσια έργα, οι υπηρεσίες ελέγχουν το Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων και τη σύμβαση του αναδόχου με το ΣΣΕΔ, ενώ μετά το πέρας των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ.

Για τα ιδιωτικά έργα, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει άδεια δόμησης, αφού προηγουμένως διασφαλιστεί ότι τα ΑΕΚΚ θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η δυνατότητα εξυπηρέτησης των κατοίκων του νομού Ρεθύμνου, καθώς από τον Μάιο του 2020 εφαρμόζεται ο νέος Ν. 4685/2020 που επιβάλλει τον έλεγχο της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ σε κάθε οικοδομική εργασία όχι μόνο στο στάδιο της έκδοσης άδειας, αλλά και για την σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά στις ανακαινίσεις, οι πολίτες μπορούν να ζητούν από τη συνεργαζόμενη εταιρεία η οποία συλλέγει τα μπάζα, στο τέλος των εργασιών, τη βεβαίωση του ΣΣΕΔ για την νόμιμη παραλαβή των ΑΕΚΚ από τη μονάδα.

Τι γίνονται τα μπάζα;

Έπειτα από διαλογή και επεξεργασία, τα ΑΕΚΚ γίνονται προϊόντα όπως άμμος, 3Α,γαρμπίλι κ.λπ. Τα υλικά αυτά ξαναγυρίζουν στην αγορά, αντικαθιστώντας ύλες που εξορύσσονται, εξασφαλίζοντας έτσι εξοικονόμηση πόρων, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Πόσο κοστίζει η ανακύκλωση;

Για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ ο νόμος προβλέπει εισφορά, όπως υπάρχει εισφορά ανακύκλωσης της συσκευασίας στην τιμή των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Όμως η ανακύκλωση των μπάζων δεν είναι ακριβή.

Επιπλέον, το κόστος κάθε υλικού δεν προσδιορίζεται μόνο από την αξία του σε χρήμα, αλλά και από το περιβαλλοντικό, ενεργειακό, και ανθρώπινο κόστος.

Ειδικότερα:

Το κόστος αποκατάστασης των "μπαζωμένων" ρεμάτων και των ζημιών που προκαλούν οι πλημμύρες στους οικισμούς είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.

Το κόστος από την ρύπανση των υδροφορέων εξαιτίας επικινδύνων προσμίξεων στα ΑΕΚΚ είναι ανυπολόγιστο.

Η ζημία από τις πυρκαγιές οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ στο περιβάλλον, λόγω των προσμίξεων σε ξύλο, πλαστικό, γυαλί κ.ά, είναι τις περισσότερες φορές βαρύτατη και μη αναστρέψιμη.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. προσκαλεί όλους τους πολίτες στην κοινή προσπάθεια να εξαλείψουμε το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπάζων στο περιβάλλον. Παραμένει, δε, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή υποστήριξης και πληροφόρησης (σχετικό υλικό υπάρχει και στην ιστοσελίδα www.anakem.gr).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.