Ανακοίνωση της ΡΑΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, αλλά και σχετικά ερωτήματα καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ ενημερώνει για τα εξής:

Ανεξάρτητα της οποιασδήποτε εξέλιξης στη λειτουργία ενός Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ο πελάτης του είναι πλήρως εξασφαλισμένος ως προς την τροφοδότησή του με ηλεκτρική ενέργεια. Τούτο συμβαίνει διότι έχει
προβλεφθεί από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ν. 4001/11) η ενεργοποίηση του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, που σήμερα είναι η ΔΕΗ ΑΕ. Ο
Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου διασφαλίζει απολύτως, σύμφωνα με το άρθρο 57 του νόμου 4001/11, την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος σε πελάτες
οι οποίοι δεν θα εκπροσωπούνται πλέον από τον μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους, λόγω υπαιτιότητας αυτού.

Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή, από τον σε αδυναμία να προμηθεύσει ηλεκτρική ενέργεια Προμηθευτή, προς τη ΔΕΗ ΑΕ ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, αυτή γίνεται με αυτόματο τρόπο, χωρίς ο καταναλωτής να υποστεί διακοπή της τροφοδότησής του με ηλεκτρική ενέργεια. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί από τον καταναλωτή στον μέχρι πρότινος Προμηθευτή του και αφορά λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος δεν καταβάλλεται ξανά.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!