Ανακύκλωση σε απομακρυσμένες περιοχές από το LIFE PAVEtheWAySTE

Η ανακύκλωση σε απομακρυσμένες περιοχές και η διάδοση των αρχών και των μεθόδων της κυκλικής οικονομίας αποτελεί τον στόχο του κοινοτικού έργου LIFE PAVEtheWAySTE, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Νότιο Αιγαίο) και στον Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας (Δυτική Ελλάδα).

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται ήδη ενημερωτικές εκδηλώσεις των πολιτών στην Νάξο και σε νησιά των Μικρών Κυκλάδων.

Σκοπός του LIFE PAVEtheWAySTE είναι να δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν την απόδοση των συστημάτων ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων και, κατά συνέπεια να ανοίξει το δρόμο για αποδοτικότερη χρήση των συγκεκριμένων πόρων. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός βιώσιμου σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων, μέσω ενός καινοτόμου συστήματος για τον λεπτομερή διαχωρισμό τους στην πηγή.

Το καινοτόμο σύστημα θα είναι σε θέση να διαχωρίζει και να επεξεργάζεται διαφόρων τύπων ανακυκλώσιμα και οργανικά απόβλητα, έτσι ώστε να μπορούν να ανακτηθούν άμεσα προϊόντα υψηλής ποιότητας και καθαρότητας.

Εκτός από τις δύο προαναφερόμενες ελληνικές απομακρυσμένες περιοχές, που συμμετέχουν στο έργο, υπάρχει και Ισπανός εταίρος (περιοχή Valladolid, Castilla y Leon), που θα συνεισφέρει στον επιδεικτικό χαρακτήρα του έργου, παρέχοντας τις πληροφορίες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για την επιτυχή αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όχι μόνο σε άλλους απομακρυσμένους δήμους της Ελλάδας, αλλά και σε ένα ισπανικό δήμο με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015 και έχει διάρκεια 40 μήνες, ενώ συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση.

Μεταξύ των ειδικότερων στόχων του περιλαμβάνονται:

  • Ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με το πώς να διαχωρίζουν διαφορετικούς τύπους ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της χρήσης καινοτόμων πρωτότυπων συστημάτων, που λειτουργούν από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
  • Διευκόλυνση της ανακύκλωσης υλικών και βελτίωση της ποιότητας των ανακτώμενων υλικών μέσω καλύτερων μεθόδων διαλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων.
  • Να γίνει η ανακύκλωση των αποβλήτων μια οικονομικά ελκυστική επιλογή για τις απομακρυσμένες περιοχές, όπου κυριαρχούν τα αυξημένα κόστη στις μετακινήσεις (μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων έως και κατά 50%).
  • Εξάλειψη της υγειονομικής ταφής και των παράνομων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση