Ανακύκλωση του 70% των απορριμμάτων του πέτυχε ο ΟΤΕ

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Βελτίωση κατά 18% της ενεργειακής αποδοτικότητάς του και μείωση κατά 6,3%, σε σχέση με το 2016, των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων, που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, κατέγραψε πέρσι ο όμιλος ΟΤΕ.

Σύμφωνα με τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του ομίλου ΟΤΕ για το 2017, που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, αν και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις μικρής κλίμακας, ο όμιλος ΟΤΕ έχει στόχο σταθερά να βελτιώνει την ενεργειακή του αποδοτικότητα και να μειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Παράλληλα, δίνοντας έμφαση στην κυκλική οικονομία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, ο ΟΤΕ το 2017 ανακύκλωσε το 70% των παραγόμενων απορριμμάτων από τις δραστηριότητές του.

Ειδικότερα, οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιήθηκαν το 2017 στον όμιλο ΟΤΕ είχαν ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 19,5 GWh (ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2,4% της κατανάλωσης ενέργειας του ομίλου το 2017).

Το 90% της εξοικονόμησης ενέργειας προήλθε από δράσεις στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (63% σε δίκτυα κινητής και 27% σε δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας). Το υπόλοιπο 10% αφορά σε δράσεις στα κτίρια (ηλεκτρισμός, τηλεθέρμανση και καύσιμα) και στις γεννήτριες. Η υλοποίηση των μέτρων αυτών είχε ένα οικονομικό όφελος (μείωση λειτουργικού κόστους) της τάξης των € 2,5 εκατομμυρίων.

Ο ΟΤΕ έχει προσδιορίσει τις εξής προτεραιότητες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών ρύπων:

(α) Εξοικονόμηση ενέργειας

• στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο,με στόχο τη μετάβαση σε ένα ενεργειακά αποδοτικότερο δίκτυο.
• σε κτίρια, datacenters και καταστήματα, με έμφαση στην αποδοτική λειτουργία του εγκατεστημένου ΙΤ εξοπλισμού.
• στις οδικές μεταφορές, με έμφαση στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων αλλά και τον έλεγχο των μετακινήσεων.

(β) Παραγωγή της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και

(γ) Περαιτέρω ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του ομίλου.

Στο επίπεδο της κυκλικής οικονομίας ο ΟΤΕ σε σχέση με την κατανάλωση υλικών στα γραφεία του, επισημαίνει για πέρσι τα ακόλουθα:

• Η κατανάλωση φωτοαντιγραφικού χαρτιού ανήλθε σε 400 t (περίπου 20 kg per εργαζόμενο) παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2016.
• Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου, οδήγησε στην εξοικονόμηση 320 t χαρτιού (Ελλάδα).
• Από το τέλος του 2016, το σύνολο των λογαριασμών των πελατών του ομίλου στην Ελλάδα εκτυπώνεται σε χαρτί με πιστοποίηση FSC.
• Χαρτί – χαρτόνι και πλαστικό αποτελούν τα κύρια υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται από τον όμιλο. Το 2017, η κατανάλωση υλικών συσκευασίας μειώθηκε κατά 17% σε σχέση με το 2016.
• Η χρήση ανακατασκευασμένων μελανοδοχείων αποτελεί το 50% περίπου της συνολικής κατανάλωσης στον όμιλο του ΟΤΕ.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.