Ανοίγει ο δρόμος για τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα κτήρια

του Θοδωρή Καραουλάνη

Αναρτήθηκαν χθες Δευτέρα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, με ημερομηνία 17/11/2017 (ΦΕΚ Β 4003) οι νέες Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με την υπουργική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη.

Με τις νέες ΤΟΤΕΕ, που το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει εκπονήσει με τη συνεργασία περισσότερων από 120 επιστημόνων μηχανικών, μπαίνει, τεχνικά, «το νερό στο αυλάκι» για την εφαρμογή του νέου ΚΕΝΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων). Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως πληροφορούν πηγές του ΥΠΕΝ την Greenagenda, τις συγκεκριμένες ΤΟΤΕΕ, που εξειδικεύουν όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς μετρούμε ενεργειακά ένα κτήριο, τους δείκτες, τα χαρακτηριστικά των υλικών, τις κατάλληλες διατάξεις, το περιεχόμενο των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και των ενεργειακών επιθεωρήσεων και άλλα πολλά, ο Υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης τις έχει υπογράψει ένα μήνα πριν (στις 17 Οκτωβρίου) αλλά καθυστέρησαν στην τελική επεξεργασία από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και το Εθνικό Τυπογραφείο, καθώς το υλικό είναι τεχνικό και χρειαζόταν ειδική επεξεργασία για τη δημοσίευση, ενώ το μέγεθός του αγγίζει τις 600 σελίδες.

Είχε μεσολαβήσει αρχές καλοκαιριού η αποστολή τόσο του ΚΕΝΑΚ όσο και των τεχνικών οδηγιών στην Κομισιόν, η οποία ενέκρινε τόσο τη διαδικασία του κατεπείγοντος που ζήτησε η Ελληνική πλευρά όσο και τον ΚΕΝΑΚ (ο οποίος δημοσιεύτηκε) και ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις και αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι, τις οποίες πραγματοποίησε το ΥΠΕΝ τον Αύγουστο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με τις ΤΟΤΕΕ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Οι τέσσερις ΤΟΤΕΕ, που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή, όπως ορίζει η ΥΑ είναι:
α) ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 "Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης" - Α’ Έκδοση, όπως ενσωματώνεται στο Παράρτημα 1 της ΥΑ
β) ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 "Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων" - Α’ Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο Παράρτημα 2 της ΥΑ
γ) ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 "Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού" - Α’ Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο Παράρτημα 3 της ΥΑ.
δ) ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 "Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτήρια" - Α’ Έκδοση, όπως ενσωματώνεται στο Παράρτημα 4 της ΥΑ

Με χθεσινή ανακοίνωση της Επιθεώρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ, στην ειδική ιστοσελίδα buildingcert.gr για την ενεργειακή επιθεώρηση, προβλέπεται ότι «από τις 22.11.2017 οι ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού θα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μόνο με τη νέα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.». Αυτό σημαίνει ότι όλα τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων από αύριο Τετάρτη 22 Νοεμβρίου θα πρέπει να εκδίδονται με το νέο περιεχόμενο και να ακολουθούν τη μεθοδολογία των νέων ΤΟΤΕΕ, με τη χρήση της νέας έκδοσης του ειδικού λογισμικού του ΤΕΕ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός στην εισαγωγή κάθε ΤΟΤΕΕ, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας 91/2002/ΕΚ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων, η χώρα μας είχε την υποχρέωση να εναρμονιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2006 με την έκδοση και την εφαρμογή
σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Το πρώτο βήμα για την εναρμόνισή μας με την Κοινοτική Οδηγία αυτή ήταν η έκδοση του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Μέτρα για τη μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων και άλλες διατάξεις». Βάσει του νόμου υπήρχε η υποχρέωση έκδοσης σχετικού «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων» (Κ.Εν.Α.Κ.) στον οποίο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των νέων και ριζικά ανακαινιζόμενων, καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων (ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790 και των λοιπών σχετικών προτύπων). Η οδηγία 91/2002/ΕΚ τροποποιήθηκε από την οδηγία 31/2010/ΕΚ και η εναρμόνισή μας με τη νέα οδηγία έγινε με την έκδοση του νέου νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) αποτελεί υποχρέωση της χώρας τόσο προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτική Οδηγία), αλλά περισσότερο προς τους πολίτες της. Ο κτηριακός πλούτος της χώρας πρέπει, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης, να αποκτήσει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτηρίου, προστίθεται και η μέριμνα, έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών για τους χρήστες. Η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας προστατεύει άμεσα και έμμεσα το περιβάλλον, εξοικονομεί ενεργειακούς πόρους και επιπλέον συμβάλλει στην οικονομία όχι μόνο των χρηστών των κτηρίων, αλλά και της ίδιας της χώρας. Το 2010, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των Μελών, του κατάρτισε σε συνεργασία με την Πολιτεία τις απαραίτητες Τεχνικές Οδηγίες, οι οποίες εξειδικεύουν τα πρότυπα των μελετών και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, στα Ελληνικά κλιματικά και κτηριακά δεδομένα. Παράλληλα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανέπτυξε ειδικό λογισμικό για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης (βαθμονόμησης) των κτηρίων, τόσο κατά την διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων, όσο και κατά την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υλοποιώντας τη δέσμευση του για τη συνεχή υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ, συνέβαλε καθοριστικά στην αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, βάσει των διατάξεων του Ν. 4122/2013, και προχώρησε στην αναθεώρηση των σχετικών Τεχνικών Οδηγιών σε συνεργασία με την Πολιτεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται μέσα στην ίδια την Υπουργική Απόφαση, σε αυτήν τη μακρά πορεία (από το 2006-2007, πρακτικά) δοκιμάστηκαν πολλά διαφορετικά μοντέλα επιστημονικής μεθοδολογίας και άλλαξαν αμέτρητες φορές οι επί μέρους διατάξεις. Είναι αξιοσημείωτη η μεγάλη καθυστέρηση, ενώ η χώρα, αρκετά χρόνια πριν την έκδοση της κοινοτικής οδηγίας, είχε ανενεργή πλήρη πρόταση και κανονισμό (Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.). Το Τ.Ε.Ε., ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και εκπροσωπώντας τα 106.000 πλέον μέλη του, συνέβαλε καθοριστικά στη σύνταξη του Κ.Εν.Α.Κ και των τεχνικών οδηγιών του Τ.Ε.Ε. (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.), οι οποίες εξειδικεύουν τα πρότυπα των μελετών και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στα ελληνικά κλιματικά και κτηριακά δεδομένα. Γι'αυτόν το λόγο, ενεργοποίησε περισσότερους από εκατό επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι ανέπτυξαν και ολοκλήρωσαν τις παραπάνω οδηγίες και έθεσαν τις βάσεις, ώστε τα οφέλη του εγχειρήματος εξοικονόμησης ενέργειας να είναι πολλαπλά, δηλαδή:

⦁ να είναι η ενεργειακή επιθεώρηση μια ουσιαστική επιθεώρηση αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος και όχι μια γραφειοκρατική, τυπική διαδικασία και
⦁ να αλλάξει η ενεργειακή μελέτη τις ως σήμερα διακριτές μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και να εισαγάγει στην εκπόνηση των μελετών την ουσιαστική συνεργασία και το κοινό σχεδιασμό, τη συμφιλίωση, δηλαδή, της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με την τεχνολογία.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το ΤΕΕ προβάλει ως καινοτομία την εισαγωγή της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής κτηρίων, μέσω του Κ.Εν.Α.Κ και των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., στο σχεδιασμό των κτηρίων της χώρας.

Σημειώνουμε ωστόσο ότι τις τελευταίες ημέρες ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε όλες τις εμφανίσεις στα ΜΜΕ με αφορμή την τραγωδία των πλημμυρών στη Δυτική Αττική, τονίζει ένα σημείο που δεν είχε μέχρι στιγμής μπει στο δημόσιο διάλογο: την ανάγκη το κράτος να διασφαλίζει την ασφάλεια των κτηρίων που αναβαθμίζονται ενεργειακά, ενόψει των προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης αλλά και άλλων προγραμμάτων ή νομοθετικών πρωτοβουλιών, καθώς, όπως τονίζει, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό ή τεχνικό νόημα να επιδοτείς ένα μη ασφαλές κτήριο.

Στην πρώτη ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 καθορίζονται οι εθνικές προδιαγραφές για όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμών της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - Κ.Εν.Α.Κ. (Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30-06-2017 των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β’ 2367). Αυτές οι παράμετροι χρησιμοποιούνται τόσο στην μελέτη ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου, όσο και στην ενεργειακή επιθεώρησή του. Στο πλαίσιο της ενεργειακής μελέτης ο μελετητής αξιολογεί την εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών υψηλής απόδοσης στο υπό μελέτη κτήριο, προκειμένου να καθορίσει κατά περίπτωση την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και να μπορέσει να τη βελτιώσει. Οι προδιαγραφές για τις παραμέτρους της μεθοδολογίας ορίζονται σε εθνικό επίπεδο και διαμορφώνονται ανάλογα με τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην κατασκευή κτηρίων (δομικά υλικά και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα), το προφίλ λειτουργίας των κτηρίων, τις εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικές κλιματικές συνθήκες για κάθε περιοχή. Οι παράμετροι υποστηρίζουν την μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν αλλά
και καθορίζουν το πλαίσιο της διαδικασίας επιθεώρησης κτηρίων και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης
και κλιματισμού.

Περιλαμβάνονται μεταξύ πολλών άλλων:

⦁ Ελάχιστες απαιτήσεις - Κτήριο Αναφοράς
⦁ Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης και Πιστοποίησης Κτηρίου
⦁ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου
⦁ Κλιματικές Ζώνες στην ΕΛΛΑΔΑ
Προδιαγραφές και λεπτομέρειες σχεδιασμού και εφαρμογής για:
⦁ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
⦁ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
⦁ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
⦁ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ
⦁ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
⦁ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
⦁ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
⦁ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ειδικά για τις κλιματικές ζώνες, θέμα που προκαλεί συνεχώς συζητήσεις και αντεγκλήσεις στη δημόσια σφαίρα και πολλές φορές ζητείται η αλλαγή τους, η νέα ΤΟΤΕΕ και η ΥΑ προβλέπουν:

«Για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης.

ΖΩΝΗ Α

Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή).

ΖΩΝΗ Β

Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας.

ΖΩΝΗ Γ

Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου.

ΖΩΝΗ Δ

Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας.

Στον πίνακα προσδιορίζονται οι νομοί που υπάγονται στις τέσσερις κλιματικές ζώνες (από τη θερμότερη στην ψυχρότερη) και στην ΥΑ περιλαμβάνεται σχηματική απεικόνιση (χάρτης) των παραπάνω ζωνών. Σημειώνεται ρητώς ωστόσο ότι για κάθε νομό, τα κτίρια σε περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων εξετάζονται βάσει των προδιαγραφών της επόμενης ψυχρότερης κλιματικής ζώνης από εκείνη στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα παραπάνω. Για την Δ ζώνη όλες οι περιοχές, ανεξαρτήτως υψομέτρου, περιλαμβάνονται στην ζώνη Δ. Στο τμήμα του νομού Αρκαδίας που εντάσσεται στην κλιματική ζώνη Γ και στο τμήμα του νομού Σερρών (ΒΑ τμήμα) που εντάσσεται στην κλιματική ζώνη Δ, περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές που έχουν υψόμετρο άνω των 500 μέτρων.

Στην δεύτερη ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 είναι ακόμη περισσότερο τεχνική (με πολλές εξισώσεις και πίνακες τιμών) και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

⦁ Βασικές έννοιες
⦁ Στάδια ελέγχου της θερμομονωτικής επάρκειας
⦁ Βασικές σχέσεις
⦁ Μεθοδολογία υπολογισμού
⦁ Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων
⦁ Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας τοιχοπετασμάτων
⦁ Υπολογισμός των θερμογεφυρών
⦁ Ο υπολογισμός των εμβαδών και του λόγου Α/V
⦁ Υπολογισμός του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας όλου του κτηρίου (Um)

Η τρίτη ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για :

α) τη σύνταξη των εκθέσεων που αφορούν στην:
- ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου,
- ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης,
- ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού,
β) την ηλεκτρονική καταχώρηση των ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίου και των εκθέσεων επιθεώρησης, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού,
γ) την ηλεκτρονική έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) κτηρίου και των εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Επίσης, καθορίζονται οι επιτρεπόμενες τιμές παραμέτρων που καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων για την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου.

Η τέταρτη ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 αναλύει διεξοδικά τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης (ΣΗΘ) και δίνει οδηγίες για τις Εγκαταστάσεις ΣΗΘ σε κτήρια, κάτι που αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία ενόψει της δημιουργίας των «ενεργειακών κοινοτήτων», το νομοσχέδιο για τις ποίες αναμένουμε από το ΥΠΕΝ το αμέσως επόμενο διάστημα. Στην ΤΟΤΕΕ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

⦁ ΟΡΙΣΜΟΙ
⦁ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΗΘ)
⦁ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΘ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1970 ΕΩΣ ΤΟ 2010
⦁ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΗΘ
⦁ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΗΘ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
⦁ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Προδιαγραφές και λεπτομέρειες σχεδιασμού και εφαρμογής για:
⦁ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
⦁ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΘ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
⦁ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΗΘ
⦁ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΘ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ
⦁ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΗΘ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ
⦁ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΘ

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση