Απογείωση της εγκατεστημένης ισχύος στα αιολικά, στάσιμα τα φωτοβολταϊκά το 2016

Ο εγχώριος κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, από το 2014 ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς έχει σημειώσει απότομη επιβράδυνση, καθώς κατασκευαστική δραστηριότητα ουσιαστικά εντοπίζεται μόνο στα αιολικά πάρκα. Αντιθέτως, στα φ/β επικρατεί στασιμότητα λόγω της αναστολής της αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων (έχει πλέον αρθεί), αφού ο στόχος που είχε τεθεί από την Ε.Ε. ξεπεράστηκε πρόωρα, ενώ η τιμή της παραγόμενης ενέργειας μειώθηκε σημαντικά.

Έτσι, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του προηγούμενου έτους διαμορφώθηκε στα 5.266,2 MW (εξαιρουμένων των ΣΗΘΥΑ), έχοντας αυξηθεί κατά 4,9% έναντι του 2015. Συνολικά, προστέθηκαν 248,2 MW επιπλέον ισχύος.

Στην Ελλάδα λειτουργούσαν φ/β συστήματα συνολικής ισχύος 2.611 MW, ενώ κατά τη διάρκεια της χρονιάς κατασκευάστηκαν ελάχιστες νέες μονάδες (μόλις 5 MW επιπλέον). Ακολούθως, οι αιολικές εγκαταστάσεις έφτασαν τα 2.374,3 MW, μέγεθος αυξημένο κατά 238,6 MW (+11,2%), ενώ αρκετά μικρότερη ήταν η ισχύς των ΜΥΗΣ (223,2 MW) και των εγκαταστάσεων βιομάζας (57,7 MW).

Προκειμένου να περιοριστεί το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ, οι αρχές προέβησαν σε μέ-τρα με αρνητική επίδραση στα έσοδα του κλάδου, όπως αναδρομική μείωση των εγγυημένων τιμών στα φ/β, επιβολή έκτακτης εισφοράς στους παραγωγούς κ.λπ. Ωστόσο, το έλλειμμα περιορίστηκε προσωρινά, καθώς το 2016 προέκυψε εκ νέου βαθμιαία επιδείνωση στα €241,68 εκ. γεγονός που οφείλεται στην υποχώρηση της ΟΤΣ στα €42,8 / MWh λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου.

Το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ δεν επιτρέπει την έγκαιρη τακτοποίηση των οφειλών του φορέα έναντι των παραγωγών, με τις πληρωμές να καθυστερούν ακόμα και πάνω από 6 μήνες, αναφέρεται στην ανάλυση.

Σύμφωνα με τον κο Νικόλα Γκουζέλο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Ο τομέας των φ/β συστημάτων αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λανθασμένου χειρισμού σε θεσμικό επίπεδο, με την υπερβολική ανάπτυξη που τροφοδοτήθηκε από τις ελκυστικές αποζημιώσεις να οδηγεί σε στρεβλώσεις όπως υπεραποδόσεις και αύξηση του κόστους ενέργειας».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 125 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

  • Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών το 2015 αυξήθηκε περαιτέρω κατά 19,6%, στα €459,44 εκ.
  • Τα ΚΠΤΦΑ ανήλθαν στα €277,19 εκ., έχοντας αυ-ξηθεί κατά 70%, ενώ προέκυψαν προ φόρων κέρδη €125,66 εκ., από ζημιές €129 εκ. το 2014.
  • Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν σε 72% και 28% αντίστοιχα.
  • Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια περιορίστηκε σε 1,4 προς 1.
  • Η μέση περίοδος είσπραξης Απαιτήσεων
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση