Αττική: 6,25 εκατ. ευρώ για βιοαπόβλητα και προώθηση κομποστοποίησης στο σπίτι

Στην κατεύθυνση της καθιέρωσης μίας κρίσιμης δράσης για την υλοποίηση των στόχων της νέας, περιβαλλοντικά και οικονομικά, δίκαιης και βιώσιμης πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την επανάχρηση, κινείται ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) σε συνεργασία με τους δήμους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, ο ΕΔΣΝΑ, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής για την πράξη «Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων» και «συντασσόμενος πλήρως με το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων», κατάρτισε πρόταση δράσεων, η χρηματοδότηση της οποίας εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ της 5ης Σεπτεμβρίου του 2018.

Η ολοκληρωμένη πρόταση του Συνδέσμου κατατέθηκε κατόπιν μελέτης, με βάση τους στόχους του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και του ΠΕΣΔΑ Αττικής και ύστερα από συνεργασία που είχαν η αντιπρόεδρος της ΕΕ του Συνδέσμου, κα Μπιζά, το μέλος της ΕΕ κ. Ιατρού και ο ΓΓ του Συνδέσμου κ. Δρίβας, με τους νησιωτικούς Δήμους, καθώς και με τους Δήμους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Αναλυτικά, η πρόταση αφορά:

  • Στην καθιέρωση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς παραγωγή και χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών παραγόμενων από την επεξεργασία τους,
  • Στην οργάνωση και σταδιακή προώθηση της κομποστοποίησης στο σπίτι και της επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης,
  • Στην εκτροπή από διάθεση σε χώρο ταφής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων,
  • Στην αναδιοργάνωση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου χωριστής συλλογής πρασίνων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.250.000 ευρώ και αφορά στα εξής:

  • Προμήθεια εξοπλισμού (τεμαχιστής κλαδιών – κορμών, φορτωτής τροφοδοσίας, φορτηγά μεταφοράς τεμαχισμένων υλικών) για τη συγκρότηση δυο κεντρικών συνεργείων κλαδοτεμαχιστών. Τα συνεργεία θα στελεχωθούν με προσωπικό του Ε.∆.Σ.Ν.Α. και θα είναι διαθέσιμα για την κάλυψη των αναγκών όλων των ∆ήμων της Περιφέρειας.
  • Προμήθεια τεσσάρων μικρών κλαδοτεμαχιστών για τις ανάγκες των νησιωτικών ∆ήμων (εκτός Κυθήρων – Αντικυθήρων).
  • Προμήθεια εξοπλισμού (κάδοι διαφόρων μεγεθών, απορριμματοφόρα, οχήματα πλύσης κάδων) για την οργάνωση του δικτύου συλλογής – αποκομιδής και μεταφοράς βιοαποβλήτων στη Μ.Ε.ΒΑ. Μαρκοπούλου και αφορά τους τέσσερις ∆ήμους (Μαρκόπουλου, Παιανίας, Σπάτων – Αρτέμιδας και Ραφήνας – Πικερμίου) που συμμετέχουν στο αντίστοιχο project.
  • Προμήθεια εξοπλισμού (κάδοι διαφόρων μεγεθών, απορριμματοφόρα, οχήματα πλύσης κάδων) για την οργάνωση του δικτύου συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων των νησιωτικών ∆ήμων (εκτός Κυθήρων –Αντικυθήρων.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση