Αύξηση εξαγωγών 8% του ελληνικού κρασιού σε αγορές χωρών εκτός Ε.Ε

Το ελληνικό κρασί  βελτιώνεται  σημαντικά και  καταφέρνει να εδραιώσει  τη θέση του στις αγορές  χωρών εκτός Ε.Ε. Σύμφωνα  με  τον  υπουργό  Ανάπτυξης  και Τροφίμων  Αθανάσιο Τσαυτάρη , παρουσιάστηκαν θετικά αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση της εικόνας του ελληνικού κρασιού, με το άνοιγμα νέων αγορών και επανατοποθέτηση του ελληνικού κρασιού σε παραδοσιακές αγορές.

«Είναι σημαντικό ότι ήδη το εξαγωγικό εμπόριο των οινοποιητικών επιχειρήσεων, δικαιούχων του μέτρου, παρουσίασε αύξηση 8-10%. Από το πρώτο κιόλας έτος εφαρμογής του μέτρου.Με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το Υπουργείο, σε συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου, στοχεύει στην αποτελεσματική διείσδυση και καθιέρωση στην παγκόσμια αγορά των ελληνικών κρασιών, που διαθέτουν «ταυτότητα», ποιότητα συνδεδεμένη με τον τόπο παραγωγής, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής και ως επάξιοι πρεσβευτές της ελληνικής κουλτούρας, μεταφέρουν  πολιτισμικά μηνύματα της χώρας μας» τόνισε  ο κ. Τσαυτάρης.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης για το 4ο έτος εφαρμογής του προγράμματος 2012-2013, προχώρησε στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την ένταξη  δικαιούχων, όπως η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.), ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών(Ο.Π.Ε.), Ιδιωτικές και Συνεταιριστικές Οινοποιητικές Επιχειρήσεις καθώς και Ομάδες αυτών,  εγκρίνοντας, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, 21 Νέα προγράμματα και 27 προγράμματα Ανανέωσης συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000. €.

Η εφαρμογή του μέτρου αφορά τη χρονική περίοδο 2012-2013, με συνολικό προϋπολογισμό 36,3 εκατ. € και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού κρασιού στις σημαντικότερες αγορές  τρίτων χωρών όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, Κίνα, Ελβετία, καθώς και στη μεγιστοποίηση των οφελών των ελληνικών συνεταιριστικών και ιδιωτικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.

Το μέτρο είναι συγχρηματοδοτούμενο και ενισχύεται κατά 50% από κοινοτικούς πόρους, 30% από εθνικούς και το 20% από την ίδια συμμετοχή των δικαιούχων.

Η «οριζόντια» προβολή του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές, πραγματοποιείται από τα προγράμματα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) και του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), που λαμβάνουν το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του μέτρου.

Το ελληνικό κρασί προβάλλεται σε επίπεδο Περιφέρειας και προωθούνται οι οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης(Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης(Π.Γ.Ε.), μέσω προγραμμάτων ομάδων και μεμονωμένων οινοποιητικών επιχειρήσεων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!