Γ. Τσιρώνης: «Η προστασία της φύσης αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας»

Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος που διεξήχθη στις 14 και 15 Απριλίου στη Ρίγα της Λετονίας, συμμετείχε ο Υπουργός Αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης. Στο επίκεντρο του Συμβουλίου βρέθηκαν τα θέματα που αφορούν στην προστασία της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή.

Αναλυτικότερα, επι τάπητος τέθηκε η κατάσταση της βιοποικιλότητας και η μέχρι τώρα επιτευχθείσα πρόοδος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης και οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης της προστασίας της βιοποικιλότητας σε άλλες τομεακές πολιτικές. Το κύριο μήνυμα του Συμβουλίου Υπουργών ήταν ότι η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας δεν αποτελεί κόστος αλλά επένδυση που μεσομακροπρόθεσμα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία. Αντίθετα, η απαξίωση του φυσικού κεφαλαίου προκαλεί πολλαπλάσια οικονομικά κόστη από το κόστος πρόληψης.

Ο Υπ. Αν. ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης υποστήριξε ότι η προστασία της φύσης αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τόνισε επίσης ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της ευημερίας μιας χώρας και ως τέτοιο θα πρέπει να συνυπολογίζεται με οικονομικούς όρους στην αξιολόγηση του εθνικού προϊόντος κάθε χώρας. Περαιτέρω, υπογράμμισε ότι το υφιστάμενο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της φύσης θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Τέλος, επεσήμανε ότι η πολιτική της λιτότητας αναπόφευκτα οδηγεί σε υπονόμευση της προστασίας της φύσης λόγω έλλειψης επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Αναφορικά με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή που θα κορυφωθούν το Δεκέμβριο στη διάσκεψη των Παρισίων, ο Γιάννης Τσιρώνης υποστήριξε την υιοθέτηση μια φιλόδοξης δεσμευτικής συμφωνίας με μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής της και δυνατότητα περιοδικής αναπροσαρμογής της προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής. Επεσήμανε δε, τη σχετική μελέτη της Τράπεζα της Ελλάδας που εκτιμά το κόστος της κλιματικής αλλαγής για την Ελλάδα σε 700 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2100.

Σχετικά με την δυνατότητα συνύπαρξης του στόχου της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με τους στόχους προστασίας της φύσης, ο Υπ. Αν. ΠΑΠΕΝ υποστήριξε την περαιτέρω ενίσχυση των ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής. Παράλληλα, επεσήμανε ότι κλειδί για την ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι η αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή τους στα έργα αυτά. Τέλος, ο Γιάννης Τσιρώνης υποστήριξε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στις πόλεις, να αποφεύγονται τα μεγάλου μεγέθους έργα και να αξιολογούνται ορθά οι σωρευτικές επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ στο φυσικό περιβάλλον.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!