Δώδεκα έργα πρασίνου στον δήμο Θεσσαλονίκης με 7,8 εκατ. ευρώ

Ο κύκλος επαφών που ξεκίνησε η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης με τους οκτώ δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) προκειμένου να συζητηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) που απορροφά παρεμβάσεις για τη βελτίωση του πρασίνου και της ποιότητας ζωής, συνεχίζεται με την επίσκεψή της στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Η κα. Πατουλίδου συζήτησε με τον Αντιδήμαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Γιώργο Δημαρέλο, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου, την πορεία της υλοποίησης της ΒΑΑ που αφορά τον δήμο Θεσσαλονίκης για τον Άξονα «Θεσσαλονίκη πράσινη και ανθεκτική», συνολικού προϋπολογισμού 7.770.602,39€.

Η κα. Πατουλίδου μετά το τέλος της συνάντησης προέβη στην εξής δήλωση: «Το μικροκλίμα που διαμορφώνεται στον αστικό ιστό του Δήμου Θεσσαλονίκης και του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος εξαιτίας των τοπικών κλιματολογικών συνθηκών, της ανθρωπογενούς δραστηριότητας και της απουσίας πρασίνου, συντελεί στην περιβαλλοντική υποβάθμιση της πόλης. Συμβαδίζοντας απόλυτα με τους κανόνες της ΕΕ και τους στόχους της κεντρικής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης αξιοποίησε σημαντικούς για εμάς πόρους του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης εντάξαμε στο πρόγραμμα της ΒΑΑ δώδεκα έργα πρασίνου που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Έχοντας ως στόχο την ισοκατανομή των έργων κι όχι την ποσοστιαία κατανομή των κονδυλίων ή η κατανομή τους με βάση πληθυσμιακά μεγέθη ή την έκταση που καταλαμβάνουν, ο προϋπολογισμός για τον Δήμο Θεσσαλονίκης καθορίστηκε στο ποσό των 7.770.602,39 € και περιλαμβάνει τα εξής έργα:

1. Βελτιστοποίηση Υφιστάμενου άξονα ποδηλατόδρομου και επέκτασης αυτού
2. Ανάπλαση πλατείας Μαβίλης με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού
3. Ανάπλαση πάρκου Ν.Παπάζογλου (πρώην Αγ. Θεράποντα)
4. Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου - Βούλγαρη
5. Αναπλάσεις πάρκων γειτονιάς
6. Ανάπλαση πλατείας Αγίου Σπυρίδων
7. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (πράσινο δώμα στο 14ο/ 73ο Νηπιαγωγείο - 11ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)
8. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (πράσινο δώμα στο 9ο/ 15ο Νηπιαγωγείο - 13ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)
9. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (πράσινο δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο - 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)
10. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (πράσινο δώμα στο 26 Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης)
11. Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 2ο Γυμνάσιο - 31ο ΓΛ
12. Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 27ο Δημοτικό Σχολείο
13. Στο γενικότερο πλαίσιο για την «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» ο Δήμος θα εγκαθιδρύσει το «Παρατηρητήριο Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης». Το Παρατηρητήριο θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πορεία υλοποίησης των έργων και των δράσεων που εντάσσονται στη Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας και ταυτόχρονα θα ανιχνεύει τις αλλαγές σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο για την διαμόρφωση και ανάλυση των δεικτών ανθεκτικότητας σύμφωνα με τους στόχους της «Στρατηγικής Αστικής Ανθεκτικότητας, Θεσσαλονίκη 2030». Και τέλος
14. Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»

Η κα. Πατουλίδου κλείνοντας τις δηλώσεις της υπενθύμισε πως «η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια, μέσα από την καλή συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Δήμων, ώστε να αξιοποιηθούν σημαντικότατοι πόροι που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. και να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προβλήματα, ειδικά σε θύλακες υποβάθμισης. Πρωτεύοντα ρόλο παίζουν στη στρατηγική μας οι θύλακες επικέντρωσης, δηλαδή οι περιοχές που έχουν και τις μεγαλύτερες ανάγκες. Ο πρώτος μας στόχος να κινητοποιήσουμε τους Δήμους, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, ώστε να υποβάλουν σύντομα ώριμες προτάσεις έργων που πληρούν πρωτίστως τα κριτήρια του προγράμματος, για να απορροφήσουμε το ταχύτερο δυνατό τα κονδύλια, έχει επιτευχθεί. Τα εύσημα  ανήκουν και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση