ΕΕ: Η νέα στρατηγική για τη μείωση των πλαστικών στις θάλασσες (Ιnfographic)

Δέκα εκατομμύρια τόνοι σκουπίδια καταλήγουν στους ωκεανούς κάθε χρόνο, δηλαδή το φορτίο ενός φορτηγού ανά λεπτό. Κάθε πλαστικό υλικό χρειάζεται αιώνες για να αποσυντεθεί. Με τη νέα ατζέντα για τους ωκεανούς, η ΕΕ θέλει να διασφαλίσει ότι οι ωκεανοί μας είναι ασφαλείς, καθαροί και ότι αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης, αλλά και να ενισχύσει τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, θα  αναπτυχθεί μια νέα στρατηγική για τα πλαστικά το 2017 με στόχο να μειωθούν τα σκουπίδια στις θάλασσες, τουλάχιστον, κατά 30 % μέχρι το 2020.

Μετά την έκδοση της ανακοίνωσης για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών τον Νοέμβριο του 2016, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασαν έναν κατάλογο δράσεων τις οποίες μπορούμε και πρέπει να υλοποιήσουμε για τους ωκεανούς μας.

 

plastic waste european comission

Η ατζέντα περιλαμβάνει 14 προγράμματα δράσεων σε τρεις τομείς προτεραιότητας:

1) βελτίωση του πλαισίου της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών

2) μείωση της ανθρώπινης πίεσης στους ωκεανούς και δημιουργία συνθηκών για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία•

3) ενίσχυση της διεθνούς έρευνας και των διεθνών δεδομένων για τους ωκεανούς.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, Καρμένου Βέλα, δήλωσε: «Αν οι ωκεανοί μας δεν είναι υγιείς, θα υποφέρει η οικονομία μας. Οι παγκόσμιες θαλάσσιες προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες λύσεις. Δεσμεύομαι να εργαστώ εντατικά ώστε να διαμορφώσω τον ρόλο της Ευρώπης στη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία».

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον οδικό  χάρτη για τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία (συμπεριλαμβανομένης της δράσης για τα θαλάσσια απορρίμματα) τον Ιανουάριο του 2017.

Οι ωκεανοί είναι ζωτικοί ρυθμιστές του κλίματος, καθώς απορροφούν το 25 % του παραγόμενου CO2. Φιλοξενούν εύθραυστα οικοσυστήματα, όπως τους κοραλλιογενείς ύφαλους. Θα προσπαθήσουμε να τους προστατεύσουμε και να τους αποκαταστήσουμε. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ορίσει το 10 % των υδάτων της ως προστατευόμενη περιοχή μέχρι το 2020.

Στις 5-6 Οκτωβρίου 2017, η ΕΕ θα διοργανώσει στη Μάλτα την επόμενη διεθνή διάσκεψη «Ο Ωκεανός μας». Αυτή θα είναι μια πρώτη ευκαιρία να καταγράψουμε πώς έχει η κατάσταση και να δούμε αν έχουμε ήδη επιτύχει σε κάποια από τα σημεία του καταλόγου μας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση