Ενεργειακό τζάκι για πιο «πράσινη» καύση των ξύλων

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Ανοιχτό τζάκι για θέρμανση, μετατροπή ενός συμβατικού τζακιού σε ενεργειακό ή ενεργειακό από την αρχή;

Με κριτήριο τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και την προσπάθεια περιορισμού της αιθαλομίχλης και των αιωρούμενων σωματιδίων από την καύση των ξύλων (που ήδη έκαναν την εμφάνιση τους σε αστικά κέντρα της χώρας μας), το καλύτερο είναι το ενεργειακό τζάκι από την αρχή, το οποίο βέβαια έχει και άλλα πλεονεκτήματα.

Σε κάθε περίπτωση στα τζάκια απαγορεύεται η καύση συνθετικής ξυλείας (νοβοπάν κ.λπ.), καθώς και υπολειμμάτων επεξεργασμένης ξυλείας που περιέχουν βερνίκια, κόλλες και λοιπές επικίνδυνες ουσίες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καθώς και η χρήση ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων, η καύση των οποίων εκλύει και άλλες ουσίες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Τα ενεργειακά τζάκια καίνε τα ξύλα με πιο οικολογικό τρόπο διότι έχουν και δευτερογενή καύση. Η δευτερογενής καύση συντελεί ώστε τα καυσαέρια της πρωτογενούς καύσης να καίγονται με δευτερεύουσα φλόγα πριν την είσοδο τους στην καμινάδα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απόδοση και επομένως εκπομπή λιγότερων ρύπων στο περιβάλλον.

Τα ενεργειακά τζάκια είναι επί της ουσίας μία εστία κλειστού τύπου από πυράντοχα υλικά, όπως το μαντέμι, το πυρότουβλο κα, που μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τον τρόπο καύσης του υλικού μας, είτε είναι ξύλο, είτε είναι πέλλετ κτλ.

Έτσι, επιτυγχάνεται μέγιστος βαθμός απόδοσης σε ποσοστό 70%-85% της θερμογόνου απόδοσης του ξύλου, έναντι μόλις 10%-15% ενός συμβατικού ανοιχτού τζακιού.

Παράλληλα, μπορεί να αντικαταστήσει την κεντρική θέρμανση, καθώς ένα υδραυλικό ενεργειακό τζάκι παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τα θερμαντικά σώματα όλου του σπιτιού, στα οποία μεταφέρει μέσω σωληνώσεων ζεστό νερό.

Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ένα ενεργειακό τζάκι μπορεί να θερμάνει ενιαίους χώρους και ολόκληρα διαμερίσματα.

Υπάρχει δε η δυνατότητα να μετατραπεί ένα συμβατικό τζάκι σε ενεργειακό με την τοποθέτηση μιας ένθετης ενεργειακής εστίας-κασέτας. Η αναβάθμιση αυτή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο, είναι σύντομη και διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση του τζακιού.

Τέλος στο επίπεδο της συντήρησης η καμινάδα πρέπει να καθαρίζεται υποχρεωτικά περίπου κάθε έξι τόνους ξύλου που καίγεται, εφόσον το τζάκι λειτουργεί με κλειστή την πόρτα της εστίας.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση