Ενισχύσεις έως 65% για τη μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων

Με ενισχύσεις μέχρι και 65%, για τη μεταποίηση και την εμπορία εκλεκτών ελληνικών τελικών «μη γεωργικών» προϊόντων, επιχειρηματίες και επαγγελματίες αγρότες στοχεύουν να καρπωθούν την υπεραξία που προκύπτει, ώστε να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.  

Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι από τους σημαντικότερους για την ελληνική οικονομία, καθώς η συμμετοχή του υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ. Παραμένει, όμως, ένας τομέας με σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, τη χαμηλή προστιθέμενη αξία του προϊόντος και τις δυσκολίες διείσδυσης στις διεθνείς αγορές.

Δεδομένα, τα οποία επιδιώκουν να αναστρέψουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, με την ενίσχυση επιχειρηματιών και επαγγελματιών αγροτών, που προχωρούν στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από την ελληνική γη, όπως το γάλα γαϊδούρας, ο βασιλικός πολτός, τα αποστάγματα, κ.λπ. Οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση σε ποσοστό μέχρι και 65%, με βασικό σκοπό να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους, να τα καταστήσουν πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, να ενσωματώσουν σε αυτά την καινοτομία και τη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά και να εφαρμόσουν διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η παραγωγή, διατηρούνται τα παραδοσιακά και εκλεκτά ελληνικά προϊόντα. Κυρίως, όμως, αναπτύσσονται οι αγροτικές περιοχές, που καλλιεργούνται και τυποποιούνται αυτά. Τέτοιου είδους επιχειρηματικές κινήσεις συμβάλλουν στην κοινωνική σταθερότητα, στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η Τράπεζα Πειραιώς

Η ενίσχυση των αγροτών, αλλά και των πολύ μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, σε κλάδους όπως η ζυθοποιία, η κοσμετολογία, το βαμβάκι, τα αιθέρια έλαια κ.λπ. πραγματοποιείται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο υποστηρίζει πλήρως η Τράπεζα Πειραιώς και είναι έτοιμη να χορηγήσει επενδυτικά δάνεια. Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα έχει ήδη διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, αλλά και επιπλέον δυνατότητες όπως η εγγυητική επιστολή και το δάνειο έναντι επιχορήγησης, για τη συνολική κάλυψη των αναγκών για την υλοποίηση της επένδυσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των νέων επενδυτικών σχεδίων.

Δύο δράσεις  

Η υπουργική απόφαση για το μέτρο της μεταποίησης και της εμπορίας για μη γεωργικό προϊόν του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αποτελείται από δυο δράσεις:

Α. Με τη Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ, μη γεωργικό προϊόν» στηρίζονται οι πολύ μικρές, οι μικρομεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 300.000 ευρώ διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν έως και 55%. Στην Κρήτη, το ποσοστό κυμαίνεται από 25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις και φθάνει μέχρι 35% για τις μεσαίες και 45% τις μικρές επιχειρήσεις. Για έργα μικρότερου προϋπολογισμού και μέχρι 300.000 ευρώ, η ενίσχυση φθάνει μέχρι και 65%. Ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός είναι 100.000 ευρώ και ο ανώτατος μπορεί να φθάσει μέχρι και 5 εκατ. ευρώ.
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι ατομικές επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όπως ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιριστικές επιχειρήσεις και δημοτικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ κατηγορίας. Εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Οι «12» επιλέξιμοι κλάδοι της αγροτικής οικονομίας, που ενισχύονται είναι:

1.    Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.
2.    Ζυθοποιία.
3.    Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, όπως γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός, καθώς και άλλα προϊόντα κυψέλης.
4.    Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.
5.    Μονάδες πυρηνελαιουργείων.
6.    Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή προϊόντων αμπελοοϊνικής προέλευσης.
7.    Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας.
8.    Μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.
9.    Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
10.    Αξιοποίηση παραπροϊόντων.
11.    Παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.
12.    Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Β. Με τη Δράση 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες για μη γεωργικό προϊόν», στηρίζονται οι επαγγελματίες αγρότες προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ενισχύεται έτσι η παραγωγή τοπικών προϊόντων που διακρίνονται για την ποιότητά τους, από την αρχική διαδικασία παραγωγής έως το τελικό προϊόν.

Οι  «6» κλάδοι που ενισχύονται είναι:

1.    Παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης.
2.    Ζυθοποιία.
3.    Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
4.    Παραγωγή αιθέριων ελαίων.
5.    Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
6.    Επεξεργασία καπνού.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως η πρώτη ύλη που μεταποιούν οι δικαιούχοι μπορεί να προέρχεται εκτός από τη δική τους εκμετάλλευση και από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της επένδυσης.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης. Ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός ξεκινά από 50.000 ευρώ και ο ανώτατος μπορεί να φθάσει μέχρι και 300.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι της Δράσης 4.2.3, που έχουν υποβάλλει αίτηση και στο πλαίσιο του Δράσης 4.1 (νέα σχέδια βελτίωσης), μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο με μέγιστο ύψος επένδυσης (συνολικό προϋπολογισμό) αθροιστικά για το Μέτρο 4.1 και τη Δράση 4.2.3 έως και 500.000.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση