«Εξοικονομώ 2021»: Οι αλλαγές στον Οδηγό του προγράμματος

Σημαντικές αλλαγές εντοπίζονται στον Οδηγό του νέου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021» σε σχέση με την προδημοσίευση που έγινε στις 26 Αυγούστου