«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» για δεύτερη φορά στην Ελλάδα μετά το 2014

Ο κτηριακός τομέας αποτελεί έναν πολυδάπανο καταναλωτή στην πατρίδα μας, με συμμετοχή στην συνολική εθνική κατανάλωση ενέργειας της τάξεως του 45%!

Αντίστοιχα υψηλό είναι και το ποσοστό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από την ενέργεια που καταναλώνεται.

Τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αναβάθμισης της κτηριακής απόδοσης των κτηρίων είναι υψηλά.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» που αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους στην πατρίδα μας, δίνει κίνητρα στους πολίτες αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των πρώτων κατοικιών τους, κυρίως αυτών που ανήκουν σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία και έχουν ιδιαίτερη ανάγκη την εξοικονόμηση ενέργειας (με μοναδικά αποτελέσματα στη θέρμανση και δροσισμό των εσωτερικών χώρων).

Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων έχουν πολλαπλά οφέλη σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα αυξάνεται η εμπορική αξία των κτηρίων.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» θα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον που δημιουργήθηκε μέσω αξιοποίησης κονδυλίων ΕΣΠΑ και υπό προϋποθέσεις θα χρηματοδοτεί έως 70% της δαπάνης ενεργειακής αναβάθμισης και έως το ποσό των 25.000 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος λέγεται ότι θα ξεπεράσει τα 290 εκατ. ευρώ!

Με την έναρξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» δίνεται η ευκαιρία για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης & Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων THERMOSEAL της DUROSTICK.

Το THERMOSEAL έχει μελετηθεί και μετρηθεί επίσης από την Ομάδα Μελετών Κτηριακού Περιβάλλοντος του Τομέα Φυσικών Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στις τέσσερις κλιματικές ζώνες της Ελλάδας.

Η εφαρμογή του THERMOSEAL στο σύνολο ή σε μέρος των τοιχοποιιών κάποιου κτηρίου ή κατοικίας παρέχει σε αυτό όλα τα πλεονεκτήματα των Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS), μάλιστα σε ανώτερο βαθμό, καθώς το σύστημα έχει καταχωρηθεί στην Κλάση 1, σε μετρήσεις που έχουν γίνει στα εργαστήρια της BVFS στη Γερμανία. Καλύπτει απόλυτα τις προδιαγραφές και τις ανάγκες για την συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ».

Η DUROSTICK το έχει μελετήσει, σχεδιάσει και πιστοποιήσει κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004 το ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων και κατοικιών (External Thermal Insulation System (ETICS)) με το διακριτικό τίτλο 'THERMOSEAL', με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA-13/0006 και ΕΟΤΑ: ETA-13/0007.

Το σύστημα THERMOSEAL συνδυάζεται άριστα με τα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταράτσας CoolRoof ή το ελαφροβαρές σύστημα CoolRoof light της DUROSTICK.

Η πολύ σημαντική διαδικασία ταυτόχρονης μόνωσης και στεγάνωσης της ταράτσας μας επιτρέπει σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και δροσισμό των υποκείμενων εσωτερικών χώρων.

Παράλληλα, προστατεύει τα δομικά στοιχεία του κτιρίου από φθορές που προκαλούνται από την απ’ ευθείας έκθεσή τους στις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Με τη χρήση των πιστοποιημένων συστημάτων THERMOSEAL και CoolRoof και CoolRoof light της DUROSTICK επιτυγχάνεται:

Άριστη θερμομόνωση του κτηρίου με μεγάλη διάρκεια στο χρόνο.

Eνεργειακά οφέλη που απορρέουν από την θερμομόνωση σε συνδυασμό με την θερμοστεγάνωση της ταράτσας με τα συστήματα CoolRoof και CoolRoof light της DUROSTICK αποδίδουν την εντυπωσιακή εξοικονόμηση ενέργειας έως και 55%!

Την αισθητική αναβάθμιση των όψεων του κτηρίου με τρόπο ώστε να μην αλλοιώνεται ο αρχικός χαρακτήρας και η αρχιτεκτονική του.

Την υψηλή ελαστικότητα της τελικής επιφάνειας εφαρμογής και πρακτικά τον μηδενισμό της πιθανότητας εμφάνισης ρωγμών (από μικροδονήσεις ή συστολοδιαστολές).

Την εξαιρετική στεγανοποίηση της επιφάνειας εφαρμογής και των υποστρωμάτων, αυξάνοντας έτσι τη θερμομονωτική της ικανότητα.

Τη θωράκιση της κατασκευής από τις φθορές που προκαλούνται από την άμεση επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον του κτηρίου.

Πηγή: Euro2day.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση