Επέκταση της ΔΕΗ στη Βουλγαρία

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώσε την υπογραφή σύμβασης κοινοπραξίας με την εταιρία AlpiqCentral Europe Ltd. για την ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρίας στη Βουλγαρία με την επωνυμία PPC Bulgaria (PPC BG) και με ποσοστά συμμετοχής ΔΕΗ Α.Ε. 85%, Alpiq Central Europe Ltd 15%.Μέσω αυτής της συνεργασίας, ο Όμιλος ΔΕΗ επιδιώκει τη διείσδυσή του σε γειτονικές Αγορές, τη διεύρυνση της δραστηριοποίησής του στο διασυνοριακό εμπόριο Ηλεκτρικής Ενέργειας και μέσω άλλων συνόρων εκτός των ελληνικών καθώς και την επίτευξη συνεργειών σε θέματα τεχνογνωσίας όσον αφορά τη διενέργεια συναλλαγών σε πολλαπλές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, δρώντας από κοινού με μια καταξιωμένη εταιρεία με παρουσία σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και με σημαντική εμπειρία στο διασυνοριακό εμπόριο.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!