«Επενδύοντας στον υπαίθριο φωτισμό»: Φόρουμ για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό

Η νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ για τον οδοφωτισμό, που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την αγορά, οι σκέψεις και προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για την παραπέρα απλοποίηση και τυποποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν εκατοντάδες δήμους ανά τη χώρα, οι αντίστοιχες επισημάνσεις από πλευράς των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και ασφαλώς των αρμόδιων αρχών/χρηματοδοτικών φορέων θα παρουσιαστούν ανάμεσα σε άλλα στο φόρουμ «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ– ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ– ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» (6 Φεβρουαρίου, Divani Caravel Athens). Χορηγός επικοινωνίας είναι η Greenagenda.gr.

Την εκδήλωση, θα τιμήσουν με την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή τους, κορυφαίοι εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων και ευρωπαϊκών οργανισμών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ τρέχει ευρύτατο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ευνοϊκούς όρους, του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ (ΚΔΕΠ), της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Ομίλου ΔΕΗ και άλλων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων.

Στόχος της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από την επενδυτική πρωτοβουλία Α - Εnergy Investments, είναι, η πρακτική εξειδίκευση των πιο σημαντικών θεμάτων που συνδέονται με την άμεση υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας με έμφαση στον τομέα του υπαίθριου φωτισμού ως κατεξοχήν ώριμο τομέα να υποδεχθεί τέτοιες δράσεις σε σύντομο χρονικό ορίζοντα. Εξειδικεύεται σε θέματα που διευκολύνουν την υλοποίηση τέτοιων δράσεων, όπως τεχνικά πρότυπα, προτυποποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών, μελετητική και τεχνική ωρίμανση έργων, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, αλλά και εναλλακτική χρηματοδότηση με τη μέθοδο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα), καθώς επίσης και σε νομικά θέματα.

Η πρόκληση μιας νέας αγορά που «χωρά» όλους

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι ενώ τα Έργα Αναβάθμισης φωτισμού/ οδοφωτισμού είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα σε άλλες χώρες της Ε.Ε, όπου οι σχετικές διαθέσιμες τεχνολογίες και τεχνικές είναι ευρύτερα διαδεδομένες και εφαρμοσμένες, στην Ελλάδα ξεκινούν τώρα. Υπόσχονται μια σημαντική αγορά που ενδιαφέρει αλλά και «χωρά» τους πάντες: Χαρακτηριστικά και μόνον αναφέρεται, ότι ο τομέας του Οδοφωτισμού προσεγγίζει το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης Α’ & Β΄ Βαθμού, ενώ ο συνολικός αριθμός των φωτιστικών σημείων στο σύνολο της χώρας, ανέρχεται σε 3.500.000 τεμάχια!

Μάλιστα, έγκυροι φορείς της αγοράς εκτιμούν, ότι το συνολικό όφελος για τους 325 Δήμους και 13 Περιφέρειες από τη συντήρηση–λειτουργία των παραπάνω ανέρχεται στο ύψος περίπου του 1δις. ευρώ, περιλαμβανόμενων των συμπληρωματικών υποδομών (συστημάτων Τηλεδιαχείρισης–Ελέγχου– Smart Cities κλπ), ενώ το εκτιμώμενο ύψος των συνολικότερων αναγκών που θα προκύψουν τα επόμενα 3-4 χρόνια εκτιμάται ακόμα και στο ύψος των 3-4 δις.

Η πρόκληση είναι λοιπόν μεγάλη, καθώς η Ελλάδα, που μέχρι στιγμής έχει υλοποιήσει μόνον πιλοτικά και μικρής κλίμακας έργα, καλείται στα επόμενα 2-3 χρόνια να κάνει ότι έκαναν άλλες πρωτοπόρες χώρες της Ε.Ε. τα προηγούμενα χρόνια και επιπλέον να αναπτύξει σωστά μια νέα μεγάλη αγορά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αναμένεται να συμβάλλει η νέα Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ για τον οδοφωτισμό, που στο επικείμενο φόρουμ θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο ενδιαφερόμενο κοινό, οι προτάσεις της ΚΕΔΕ, οι εμπειρίες των Δήμων που ήδη έχουν προχωρήσει σε διαγωνιστικές διαδικασίες και αντίστοιχα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτές, έμπειρων μελετητών, νομικών αρχών κλπ.

Διάλογος για τα θέματα αιχμής

Οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτείας θα είναι εκεί προκειμένου να ακούσουν και να συζητήσουν με τους άμεσα ενδιαφερόμενους τα παρακάτω θέματα: Την αποκτηθείσα εμπειρία από την εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων σε κοινόχρηστους/εξωτερικούς χώρους/οδούς/πλατείες σε Δήμους και Περιφέρειες και πώς μπορούν αυτές να επιταχυνθούν. Προτυποποίηση. Τις προσπάθειες απλοποίησης των προκηρύξεων/τευχών δημοπράτησης. Την μέχρι σήμερα εμπειρία από προσφυγές στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Τη διάρκεια των εγγυητικών. Την περίπτωση των διακριτών έργων. Τα συνοδευτικά έργα. Τις προσεγγίσεις στα θέματα του λογισμικού: Το ρόλο και το ενδιαφέρον των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας: Ενιαίοι ή ξεχωριστοί διαγωνισμοί. Τις μεθόδους δημοπράτησης, το ισχύον πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων, τις δημοπρατήσεις με τη μέθοδο ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα), τις μελέτες ωρίμανσης, τους τρόπους χρηματοδότησης, την προετοιμασία διαγωνιστικών διαδικασιών, τη διεύρυνση και διασύνδεση με εφαρμογές έξυπνης πόλης. Την ωρίμανση έργων και τον ρόλο των τεχνικών προτύπων. Τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Τη νέα οδηγία του ΤΕΕ. Τις διαδικασίες ελέγχου-πιστοποιήσεις ποιότητας.

Οι συμμετέχοντες

Ανάμεσα στους εκλεκτούς συμμετέχοντες στα πάνελς του φόρουμ, ο κ. Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, ο κ. Βασίλειος Τσολακίδης, Πρόεδρος Δ.Σ του ΚΑΠΕ, ο κ. Γιώργος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. , ο κ. Χρυσόστομος Χρηστίδης, Ειδικός Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ AE, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι για τις διαγωνιστικές διαδικασίες της ΚΕΔΕ, ο κ. Φραγκίσκος Τοπαλής, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, επικεφαλής ομάδας εργασίας Τεχνικής Οδηγίας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) «Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού» Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και ο κ. Κωσταντίνος Μπουρούσης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΗΜ&ΜΥ, Εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού στην CIE/Division2 & Μέλος Ο.Ε. για την σύνταξη της ΤΟΤΕΕ Οδοφωτισμού, ο κ. Γεώργιος Κουλτούκης, Δ/ντής Δανείων Ο.Τ.Α. και η κ. Ιωάννα Κοντορήγα , Προϊσταμένη Τμήματος Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο κ. Σταύρος Τόγιας, Buildings – Construction Works and RES Manager, TUV HELLAS, εκπρόσωπος του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και προτύπων της ΔΕΗ (ΚΔΕΠ), ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ΕΠΤΑ AE Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, ο Δρ. Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος Τμήματος, Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών, ο κ. Πέτρος Σφηκάκης, «Πέτρος Σφηκάκης & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία», ο Δρ. Γεώργιος Παϊσίδης, Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού, μέλος Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού –CIE (Commission Internationale de l'Eclairage), εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) και Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΔΙΣΤΥ) του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν παρεμβάσεις από Δήμους που έχουν αποκτήσει σχετική εμπειρία διαγωνιστικής διαδικασίας, από άμεσα ενδιαφερόμενες εταιρείες και μελετητές. Χαιρετισμούς προς το φόρουμ έχουν κληθεί να απευθύνουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας των άμεσα ενδιαφερόμενων/εμπλεκόμενων υπουργείων.

Τέλος θα παρουσιαστούν τα συνοπτικά συμπεράσματα του πρόσφατου επενδυτικού φόρουμ της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Α-Energy Investments «Eξοικονόμηση Ενέργειας: Επενδύοντας στο Ευρωπαϊκό Όραμα», 14 Νοεμβρίου 2017, ξενοδοχείο Caravel (πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα), της ΔΕΗ και άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων. Το φόρουμ είχαν παρακολουθήσει 260 στελέχη των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών.

Βασικός χορηγός του φόρουμ είναι ο Όμιλος ΔΕΗ. Χορηγοί η TUV HELLAS και η SALFO. Υποστηρικτές, η ΕΠΤΑ AE Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και η GLOBILED.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση