Ημερίδα για αποθήκευση ενέργειας σε κτήρια nZEBs

Διεθνή ημερίδα για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας («Towards an efficient implementation of storage in buildings. Experiences and good practice») διοργανώνει το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Interreg Balkan MED με τίτλο «PV-ESTIA, Eπαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτήρια με φωτοβολταϊκά». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο The MET, στη Θεσσαλονίκη.

Σκοπός του έργου PV-ESTIA είναι η προώθηση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες σε κτήρια με φωτοβολταϊκά (ΦΒ), συνεκτιμώντας και τις θερμικές και τις ηλεκτρικές ανάγκες του κτηρίου. Το έργο υλοποιείται σε 4 χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Β. Μακεδονία και Βουλγαρία.

Πρωταρχικοί στόχοι του έργου είναι να:

• Ενισχύσει την ενσωμάτωση υβριδικών συστημάτων με ΦΒ και με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στο κτηριακό περιβάλλον σε 5 πιλοτικές περιοχές, διευκολύνοντας έτσι τη μετάβαση σε κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας,
• Αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα στην ανάπτυξη τέτοιων υβριδικών συστημάτων,
• Παράσχει νέες λύσεις ενεργειακής διαχείρισης για οικιακά και εμπορικά κτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο,
• Μετατρέψει τα κτήρια σε ελεγχόμενες πηγές ενέργειας,
• Σχεδιάσει και να προτείνει κατάλληλες πολιτικές και κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τους στόχους του θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου https://www.pv-estia.eu/

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιάσει τις εμπειρίες από την εφαρμογή της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε παραγωγούς καταναλωτές (prosumers) σε χώρες της Βαλκανικής και της Ευρώπης, τα θεσμικά πλαίσια που ισχύουν, αλλά και τις προοπτικές για τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο και ευφυές δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, στοχεύει να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης ειδικών από Ευρωπαϊκές χώρες και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών πάνω στα θέματα που αφορούν στις εφαρμογές της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και σε ενεργειακές κοινότητες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας ΕΔΩ.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως εγγραφή μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο.
https://www.eventbrite.com/e/83953367783

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση