Ημερίδα για τη βέλτιστη χρήση νερού στην αγροτική παραγωγή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Βασιλικών Δ. Θέρμης και Επανομής Δ. Θερμαϊκού, διοργανώνει τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, στις 17.00 μ.μ., στη Δ.Κ. Βασιλικών (στην Αίθουσα Συνεδριάσεων) ημερίδα για τη Βέλτιστη χρήση νερού στην αγροτική παραγωγή.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της καμπάνιας ευαισθητοποίησης του έργου «Best Water Use» με ακρωνύμιο «BestU», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020».

Ανάλογες ημερίδες θα διοργανωθούν και από τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ,την EDA Bansko Αναπτυξιακή Εταιρεία από  το Μπάνσκο, το Σύνδεσμο Eco Neurokop, από το Γκότσε Ντέλτσεβ και την EDA High West Rodopi Αναπτυξιακή από το Ντεβίν.

Γενικός στόχος του έργου είναι, η προώθηση καλών πρακτικών και καινοτόμων τεχνολογιών για την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων και την προστασία του εδάφους. Ειδικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και η ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων, μέσω της προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς» στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων, της εφαρμογής πιλοτικών δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης των υφιστάμενων καινοτόμων μεθόδων / τεχνολογιών και της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο των στόχων του έργου και μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης των πακέτων εργασίας, το έργο προσπαθεί να τονώσει τη διασυνοριακή συνεργασία, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στις περιοχές εφαρμογών των δύο χωρών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με πλούσια ατζέντα από αξιόλογους ομιλητές, στην ημερίδα θα παρουσιασθούν η υφιστάμενη κατάσταση και οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων αγροτικής χρήσης.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και όλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην ελληνική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2310463930 ή στα emails: info@anatoliki.gr, environment@anatoliki.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις υπόλοιπες δράσεις της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε., αλλά και των υπόλοιπων εταίρων σε Ελλάδα και Βουλγαρία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.bestu.eu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

«Παρουσίαση του Έργου Best Water Use – BESTU» Κωνσταντία-Αναστασία Κασάπη, Γεωλόγος M.Sc., ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. «Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το αρδευτικό νερό»

Αθανάσιος Πανώρας, Γεωπόνος, Ειδικός στη διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων «Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και Αδειοδότηση Υδροληψιών »

Μαίρη Χρυσή, Δρ Γεωλόγος, Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διάλειμμα «Έρευνα χρήσης νερού σε αγρότες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης»

Πασχάλης Αλέξανδρος Τεμεκενίδης, Διευθυντής Ερευνών- cofounder

Ευαγγελία Στεργίου, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής ΠΑΛΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΙΣ Εταιρεία Ερευνών & Δημοσκοπήσεων «Μείωση της νιτρορύπανσης νερών από γεωργική δραστηριότητα: μέτρα, πρακτικές και εφαρμογή προγράμματος για την αντιμετώπιση του προβλήματος»

Θεόδωρος Καρυώτης, Δρ. Γεωπόνος - Τέως Τακτικός Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. «Ολοκληρωμένη θρέψη και άρδευση»

Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης, Αν. Ερευνητής Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (π. Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) ΕΛ.Γ.Ο. ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Ελαφρύ γεύμα

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση