Ημερίδα με θέμα "Pellets και συστήματα βιοενέργειας

Παραγωγή, πιστοποίηση και εφαρμογές στη Δυτική Μακεδονία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012, 9:30 π.μ., Ξενοδοχείο Παντελίδης, Πτολεμαΐδα

 Η αγορά βιομάζας εξαπλώνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια, οπότε είναι σημαντικό να αναπτυχθούν τυποποιημένα συστήματα ελέγχου ποιότητας, τα οποία βοηθούν στις αγοραπωλησίες των βιοκαυσίμων και εγγυώνται την αποδοτική χρήση τους σε νέες εγκαταστάσεις.

 Το υποπρόγραμμα BIOPATH στο οποίο συμμετέχει το ΙΤΕΣΚ, θα εφαρμόσει μια αξιολόγηση στον τομέα των φυσικών πόρων βιομάζας και της αλυσίδας αξίων που σχετίζεται με τη χρήση της για την ενεργειακή παραγωγή/ μετατροπή. Επιπλέον, θα εισαγάγει συστήματα ποιοτικής αξιολόγησης για τυποποίηση της βιομάζας, και των στερεών βιοκαυσίμων και θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας επικυρωμένης αλυσίδας αξίας. Η μέθοδος ανίχνευσης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών θα είναι σε θέση να αξιολογήσει την αξία των εμπορικών προϊόντων και την χρήση τους στα διαφορετικά εμπορικά πλαίσια. Η απόδοση και η αξιοπιστία των λεβήτων και η αποδοτικότητα της ενεργειακής μετατροπής στα βιολογικά καύσιμα εξαρτώνται σημαντικά από τα παρεχόμενα καύσιμα και το ενεργειακό τους περιεχόμενο. Λόγω αυτού, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν εκείνες οι παράμετροι της ποιότητας που επιτρέπουν τη βελτιστοποιημένη χρήση των βιολογικών καυσίμων έναντι της αποδοτικότητας, του LEC (ενεργειακό κόστος), και της περιβαλλοντικής επίδρασης. Ο πρώτος στόχος του υποπρογράμματος είναι η αξιολόγηση της προέλευσης, του προσδιορισμού της ποσότητας, της διαδρομής και των αντιπροσωπειών/συμμετεχόντων που έχουν έναν ρόλο στις διαδικασίες εμπορίου βιομάζας μέσω της αλυσίδας αξίων, από τους προμηθευτές στους τελικούς χρήστες. Αφετέρου το υποπρόγραμμα θα επικεντρωθεί στο πλαίσιο πολιτικής που αφορά τον συγκεκριμένο τομέα της ενεργειακής παραγωγής ή/και μετατροπής.

                      Στα πλαίσια των παραπάνω δραστηριοτήτων του, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του ΕΚΕΤΑ, διοργανώνει διεθνή ημερίδα με αντικείμενο την παραγωγή, πιστοποίηση των pellets και τη χρήση του εν λόγω καυσίμου σε εφαρμογές θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

              Στην ημερίδα συμμετέχουν και οι άλλοι δύο εταίροι του υποπρογράμματος από Ιταλία (Ερευνητικό Κέντρο FBK- www.fbk.eu) και Ισπανία (Ίδρυμα CESEFOR- www.cesefor.com).

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!