Η ΕΕ συνεργάζεται με την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας

Έναν χρόνο μετά την έγκριση της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία, η Επιτροπή παρουσίασε έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο των βασικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που κατάρτισε το 2015.

Πέραν της έκθεσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η Επιτροπή προχώρησε επίσης στις εξής ενέργειες:

-έλαβε περαιτέρω μέτρα δημιουργώντας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της οποίας θα έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι επενδυτές και οι φορείς καινοτομίας

-εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια

-πρότεινε στοχευμένη βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Frans Timmermans, αρμόδιος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δήλωσε τα εξής:

«Η οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας για την Ευρώπη αποτελεί καίρια προτεραιότητα γι' αυτήν την Επιτροπή. Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο και σχεδιάζουμε την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών εντός του 2017. Ενισχύουμε τη διασύνδεση ανάμεσα στον σχεδιασμό, την παραγωγή, την κατανάλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων, και κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μια πράσινη, κυκλική και ανταγωνιστική Ευρώπη».

Ο αντιπρόεδρος κ. Jyrki Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Χρησιμοποιώντας ως βάση τα επιτεύγματα του επενδυτικού σχεδίου Juncker, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε γι' άλλη μία φορά με την ΕΤΕπ ώστε να συνδέσουμε τους επενδυτές με τους φορείς καινοτομίας. Στόχος μας είναι η αύξηση τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων στην κυκλική οικονομία. Αυτό πολύ συχνά συνεπάγεται ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και ενδέχεται να απαιτηθούν νέοι και καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης. Η νέα αυτή πλατφόρμα αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τεράστιες επιχειρηματικές δυνατότητες που ενέχουν τα έργα της κυκλικής οικονομίας και, κατά συνέπεια, για την προσέλκυση μεγαλύτερης χρηματοδότησης γι' αυτά. Η κυκλική οικονομία συνιστά σημαντικό στοιχείο για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για την επίτευξη αυτής της βιώσιμης αλλαγής».

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Jonathan Taylor, αρμόδιος για τη χρηματοδότηση του περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα και της κυκλικής οικονομίας, δήλωσε τα εξής: «Η ΕΤΕπ με ικανοποίηση ενώνει τις δυνάμεις της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αξιοποιεί τον συνδυασμό χρηματοδοτικής δύναμης πυρός και εμπειρογνωμοσύνης με στόχο να καταστούν οι οικονομίες μας πιο κυκλικές. Ως ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειοδότης παγκοσμίως στον τομέα της κλιματικής δράσης —πέρυσι διαθέσαμε περισσότερα από 19 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της κλιματικής δράσης— θεωρούμε ότι η κυκλική οικονομία έχει νευραλγική σημασία για την αντιστροφή της πορείας της κλιματικής αλλαγής, τη βιωσιμότερη χρήση των περιορισμένων πόρων του πλανήτη μας και τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

» Για να επιταχυνθεί η μετάβαση αυτή, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε συμβουλές και να επενδύουμε ολοένα και περισσότερο σε καινοτόμα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και σε σχετικές νέες τεχνολογίες, καθώς και σε πιο παραδοσιακά έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων. Η νέα πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα έργα της κυκλικής οικονομίας καθώς και της χρηματοδότησής τους».

Με βάση τη δυναμική του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, το οποίο ήδη έως το τέλος του 2016 κινητοποίησε επενδύσεις ύψους 164 δισ. ευρώ, η πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας θα ενισχύσει τον σύνδεσμο μεταξύ των υφιστάμενων μέσων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και η πρωτοβουλία InnovFin - Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Horizon 2020, και ενδεχομένως θα αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά μέσα για έργα της κυκλικής οικονομίας. Η πλατφόρμα θα προωθήσει τη συνεργασία.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση