Η Ελλάδα επενδύει στον... Ήλιο

Παρουσίασε το σχέδιο «Ήλιος»  που προβλέπει επενδύσεις   20 δις  ευρω   ο υπουργός   ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντινου   σε διεθνές  συνέδριο  στο Αμβούργο

 

Με   μακροχρόνιες  μισθώσεις  (για παράδειγμα   25 έτη)    σε κρατικές εκτάσεις    προσκαλεί  η Ελλάδα   υποψήφιους επενδυτές   φωτοβολταικων   . Το σχέδιο είναι φιλόδοξο: 3.000 έως 10.000 MW φωτοβολταϊκών, εγκατεστημένα σε δημόσια έκταση έως 200.000 στρέμματα με συνολική επένδυση έως 20 δις Ευρώ, και με τη δημιουργία 60.000 θέσεων εργασίας.

Ο «Ήλιος»  έχει ως στόχο να καταστήσει την Ελλάδα "βιτρίνα" της ηλιακής φωτοβολταϊκής  ανάπτυξης   στην   Ευρώπη   και την    βασική κινητήρια δύναμη της πράσινης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας επεσήμανε  ο   υπουργός ΠΕΚΑ   Γ. Πακακωνσταντινου    κατά τη διάρκεια   της  παρουσίασης    στο 26ο Συνέδριο για την Ηλιακή Ενέργεια (26th Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition)  του σχεδίου   «Ηλιος».

 

Ο στόχος: να παράγει 3 έως 10 GW της ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας.     (Με μέσο κόστος επένδυσης τα  2  εκατομμύρια     δις  € / MW  η επένδυση για 10 GW  θα  είναι  περίπου 20 δισ. ευρώ).

Το έργο «Ήλιος» παρουσιάζει μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Για  παράδειγμα  ένα κράτος μέλος με χαμηλό   ή ακριβό   δυναμικό ΑΠΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε μια άλλη χώρα με το υψηλότερο δυναμικό ΑΠΕ και τη μείωση του κόστους παραγωγής  για τη συμμόρφωση με τους εθνικούς στόχους του.Στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας, η Ελλάδα   θα παράσχει μια "all-inclusive" πλατφόρμα για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τις επενδύσεις στον τομέα των φωτοβολταικων , παρουσιάζοντας πιθανούς επενδυτές με «το κλειδί στο χέρι» - πλήρη άδεια ειδικού   σκοπού του έργου,  σε συγκεκριμένες κρατικές εκτάσεις,  απαλλαγμένο από κάθε   διοικητικά   και  γραφειοκρατικά   εμπόδια.

 

Προβλέπονται

α)  Κατάλληλα επιλεγμένα   κρατικά αγροτεμάχια σε όλη την Ελλάδα. Η επίτευξη ενός στόχου 10 GW στον τομέα της ηλιακής παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί περίπου   έκταση  200.000 στρεμμάτων  . Τα αγροτεμάχια θα είναι "μισθωμένα " για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ( για παράδειγμα  25 έτη)

β)   Πλήρη άδεια χωρίς προβλήματα

γ)   Έργα με τις άδειες λειτουργίας  στο  τελικό στάδιο

δ)   Συμφωνίες  σύνδεσης με την εθνικό δίκτυο

Για   την  ανάπτυξη των δικτύων στο  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ,  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση  της  ηλεκτρικής ενέργειας,   η  απελευθέρωση της αγοράς και μεγάλης κλίμακας διείσδυση των ΑΠΕ. Ανακοίνωση  της ΕΕ,     που αφορά σε προτεραιότητες της ενεργειακής υποδομής για το 2020 και παραπέρα,   δίνει  προθεσμία τον Οκτώβριο του 2011   για την υποβολή πρότασης για την ανάπτυξη ενός σχεδίου  ολοκληρωμένου  ευρωπαϊκού  ενεργειακού δικτύου.

Η μετάδοση 2-2,5 GW που παράγεται από τα φωτοβολταικά   από  την Ελλάδα προς την Κεντρική Ευρώπη είναι σήμερα τεχνικά εφικτή με πιθανό σημείο συμφόρησης στα σύνορα της Ιταλίας-Σλοβενίας, της Ουγγαρίας.  Η ενίσχυση των διασυνδέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ και η ανάπτυξη των διασυνδέσεων στην Ελλάδα (ηπειρωτική χώρα και τα ελληνικά νησιά) θα είναι απαραίτητη. Η  μετάδοση από  τον  Νότο προς Βορρά θα απαιτήσει τη διασυνοριακά  δικαιώματα μετάδοσης σε όλα τα ενδιάμεσα σύνορα. Η χορήγηση   τους   θα γίνεται   μέσω δημοπράτησης σε ετήσια, μηνιαία ή ημερήσια βάση.

exelgroup

Τα κέρδη   του «Ήλιου»

 

Αναφερόμενος στα οφέλη του προγράμματος, ο κ. Παπακωνσταντίνου επεσήμανε ότι οι επενδυτές εξασφαλίζουν καλύτερες ενεργειακές αποδόσεις για το ίδιο ύψος επένδυσης ενώ η Ελλάδα κερδίζει ξένες επενδύσεις, θέσεις εργασίας, αύξηση των φορολογικών εσόδων, ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, ώθηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και της ανάπτυξης της οικονομίας.

Για τη Γερμανία και τις άλλες χώρες - μέλη που θα ενδιαφερθούν το όφελος συνίσταται στο ότι θα μπορέσουν να πετύχουν το στόχο συμμετοχής των ΑΠΕ κατά 20 % στο ενεργειακό ισοζύγιο με μικρότερο κόστος από ό,τι αν έκαναν τις επενδύσεις στο Βορρά ενώ συνολικά για την ΕΕ το σχέδιο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη διασυνδέσεων και την πρόοδο της τεχνολογίας.

Για την Ευρώπη: Καταλύτης για την προώθηση της στρατηγικής για τη διασύνδεση, προωθεί την ευρωπαϊκή τεχνολογία και εξοπλισμό, ταιριάζει απόλυτα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη

Καταλήγοντας   ο κ. Παπακωνσταντίνου   ανέφερε  ότι   το  πρόγραμμα Helios είναι ένα εφικτό ενδιάμεσο έργο, ενώ  άλλα όπως το  Μεσογειακό Ηλιακό Σχέδιο παραμένει ένα μακροπρόθεσμο όραμα, που αντιμετωπίζει σημαντικές τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Στο συνέδριο συμμετέχουν 999 εκθέτες από 75 χώρες, 40.000 επισκέπτες στην έκθεση ενώ οι συμμετέχοντες στο συνέδριο είναι 4.000, μεταξύ των οποίων σημαντικοί ερευνητές και επιστήμονες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.

 

 

- Υψηλή ηλιοφάνεια (300 ημέρες το χρόνο), που εξασφαλίζει αυξημένη παραγωγή ενέργειας σε σχέση με την ίδια επένδυση που θα γινόταν σε χώρα του Βορρά. Συγκεκριμένα ένα τ.μ. φωτοβολταϊκού στην Ελλάδα παράγει 1800 κιλοβατώρες το χρόνο, έναντι 1285 στη Γερμανία.

- Ήδη η Ελλάδα καταλαμβάνει την 6η θέση μεταξύ 35 χωρών ως προς το βαθμό ελκυστικότητας για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με τον οίκο Ernst & Young.

 

 

 

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!