Η «επόμενη ημέρα» για τα γαλακτοκομικά στην ΕΕ (γραφήματα)

Το τέλος των ποσοστώσεων γάλακτος στην ΕΕ τον Μάρτιο του 2015, έφερε και το τέλος των ψευδαισθήσεων;

Θα μπορούσε να πει κανείς πως σίγουρα αυξήθηκαν αξιοσημείωτα οι προκλήσεις για τους γαλακτοπαραγωγούς στις χώρες της Ένωσης και εκτός από μέτρα για τη στήριξη τους, κάποιοι απαιτείται να αλλάξουν και νοοτροπία και να προσαρμοστούν ακόμη πιο πολύ στις συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

Όπως προκύπτει από σχετική αναφορά του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, οι πρόσφατες εντάσεις σχετικά με τις τιμές του γάλακτος αποδεικνύουν ότι η απελευθέρωση της αγοράς και η εξάρτηση της από τις διεθνείς αγορές δημιουργεί αστάθεια.

Στο πλαίσιο αυτό και από το περσινό καλοκαίρι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τον γαλακτοκομικό τομέα της ΕΕ.

Έτσι, πρότεινε να αναπτυχθούν ή να βελτιωθούν μια σειρά από εργαλεία, όπως η θέσπιση των υποχρεωτικών γραπτών συμβάσεων μεταξύ των παραγωγών γάλακτος και των μεταποιητών, η ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών, η δημιουργία του παρατηρητηρίου αγοράς γάλακτος και η αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στο τροφική αλυσίδα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε επίσης την υλοποίηση νέων εμπορικών συμφωνιών, καθώς και τη βελτίωση των προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης για τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και το σύστημα διανομής γάλακτος στα σχολεία, αλλά και μέτρα για την προστασία των περιθωρίων κέρδους των παραγωγών. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πακέτο 500 εκατομμυρίων Ευρώ για τη στήριξη των γαλακτοπαραγωγών.

Η διάρθρωση της αγοράς

Γάλα παράγεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ χωρίς εξαίρεση και μάλιστα η συνολική παραγωγή γάλακτος στην Ένωση αυξάνεται.

Όσον αφορά στην αξία, το γάλα είναι το νούμερο ένα γεωργικό προϊόν της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% της αγροτικής παραγωγής, με 148 εκατομμύρια τόνους αγελαδινού γάλακτος (στοιχεία 2014, ΕΕ-28).

1111

Συγκέντρωση γάλακτος το 2014 στα κράτη-μέλη της ΕΕ (σε χιλιάδες τόνους) - EL είναι η Ελλάδα

Ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πολλών γαλακτοκομικών προϊόντων, η ΕΕ είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παγκόσμια αγορά, ενώ στο έδαφος της βρίσκονται πάνω από 650.000 παραγωγοί με σχεδόν 18 εκατομμύρια αγελάδες και με συνολικό εργατικό δυναμικό στον κλάδο 1,2 εκατομμύρια άνθρωπους.

Η κατάργηση των ποσοστώσεων παραγωγής γάλακτος ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή στην ευρωπαϊκή βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων από την εισαγωγή τους, το 1984, που σημαίνει ότι, από την 1η Απριλίου 2015, οι δυνάμεις της αγοράς αποτελούν την κινητήρια δύναμη της παραγωγής γάλακτος στην Ευρώπη.

Συνολικά, οι προβλέψεις της παραγωγής είναι θετικές και στις χώρες Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Πολωνία, Ιρλανδία, Αυστρία, Δανία και Βέλγιο, η παραγωγή γάλακτος έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια και οι μελλοντικές προβλέψεις δείχνουν περαιτέρω ενίσχυση της.

Ευκαιρίες και προκλήσεις

Πρόβλεψη παραγωγής γάλακτος μέχρι το έτος 2024 (μεταβολές στην παραγωγή σε εκατ. τόνους)

Πρόβλεψη παραγωγής γάλακτος μέχρι το έτος 2024 (μεταβολές στην παραγωγή σε εκατ. τόνους) - Πηγή: Ευρωπαική Επιτροπή, DG AGRI

Μετά από 30 χρόνια ποσοστώσεων γάλακτος, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς, είναι γενικά ενθαρρυντικές και η συνολική αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες για τον κλάδο.

Παρ 'όλα αυτά, οι προκλήσεις είναι πολλές και η κρίση στις τιμές το 2009, αλλά και πέρσι, κατέδειξε ότι υφίσταται αστάθεια.

Η αυξημένη μεταβλητότητα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων και της παραγωγής, ιδίως στις πιο ευάλωτες περιοχές, όπως οι ορεινές ή οι λιγότερο ανταγωνιστικές.

Οι μικροί αγρότες, καθώς και όσοι βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή έχουν υψηλότερο κόστος παραγωγής, μπορεί να υποφέρουν χωρίς την προστασία του συστήματος των ποσοστώσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο γαλακτοκομικός τομέας θα συνεχίσει να μετατοπίζεται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικογένειας προς την πιο εξειδικευμένη και εντατική βιομηχανική γεωργία.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλεφθούν οι αρνητικές παρενέργειες στις εξαγωγές γαλακτοκομικών της ΕΕ από το ρωσικό εμπάργκο, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω αβεβαιότητα στην αγορά, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση