Η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων στη χώρα μας

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που ήδη άρχισαν να μπαίνουν στη ζωή μας, χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια ή οποία παράγεται από πληθώρα ενεργειακών πηγών όπως είναι τα εθνικά ορυκτά καύσιμα, τα διάφορα αέρια καύσιμα, το πετρέλαιο αλλά και οι ανανεώσιμες πηγές (ήλιος, αέρας, υδατοπτώσεις κ.λπ.) οι οποίες δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον.  Αυτό και μόνο το γεγονός αποδεικνύει ότι η διάδοση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί συμφέρουσα εθνική επιλογή αφού ενισχύει την ενεργειακή μας αυτοδυναμία και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι υπολογισμοί αποδεικνύουν ότι ακόμα και με το σημερινό εθνικό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο δεν θεωρείται ιδιαιτέρως «καθαρό», η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση ενός συμβατικού αυτοκινήτου από ένα ηλεκτρικό μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό μέχρι και 57%.   Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων με συνεχείς παρεμβάσεις του επιδιώκει τη δημιουργία εθνικής πολιτικής η οποία θα διευκολύνει τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης και θα ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών υποστήριξής της. Δυστυχώς μέχρι τώρα η ακολουθούμενη πολιτική κινείται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Έχει επιβαρύνει την τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με φόρο πολυτελείας, όταν όλες σχεδόν οι άλλες χώρες την επιδοτούν και δεν επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία κοινόχρηστων σημείων φόρτισης επειδή το υπάρχον σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είχε προβλέψει κάτι τέτοιο και απαιτείται νομοθετική ρύθμιση την οποία όμως κανείς δεν έχει αποφασίσει να κάνει μέχρι τώρα. Πιλοτικοί σταθμοί φόρτισης που εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα παραμένουν ανενεργοί λόγω των αγκυλώσεων του συστήματος. Η Ελλάδα χρειάζεται την ηλεκτροκίνηση και μπορεί να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά σε πολλές από τις επί μέρους εφαρμογές της. Η Επιτροπή Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου, η οποία πρόσφατα συστήθηκε με απόφαση του ΥΠΕΚΑ και υπέβαλλε το πόρισμά της, αναφέρεται στη σκοπιμότητα ανάληψης δράσεων  προς την κατεύθυνση ενθάρρυνσης κατασκευής ή συναρμολόγησης ηλεκτρικών οχημάτων, κατασκευής συσκευών και εξαρτημάτων υποδομών και εγκατάστασης και λειτουργίας δικτύων στήριξής της.

 Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες τον Γεν. Γραμματέα  του  ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο  Γιάννη Φούτση

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!