Θέση εργασίας στην Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) αναζήτα Ειδικό σε Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ – GIS) και σε διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Η θέση αυτή εντάσσεται στο Τμήμα Προστασίας Βιοποικιλότητας της ΕΠΠ και έχει σκοπό την οργάνωση των δεδομένων και των αρχείων του τμήματος, σε συνδυασμό με την παραγωγή και διαχείριση γεωγραφικής πληροφορίας που αφορά στη βιοποικιλότητα και την προστατευόμενη περιοχή.

Απαραίτητα Προσόντα

- Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με Γεωπληροφορική/Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ – GIS) πολυτεχνικών σχολών ή άλλων σχετικών με την ανάλυση της χωρικής πληροφορίας πανεπιστημιακών σχολών
- Γνώση ή εξειδίκευση στη χρήση του λογισμικού πακέτου ArcGis Desktop και πολύ καλή γνώση του περιβάλλοντος γεωεπεξεργασίας
- Γνώση MS Office και πολύ καλή γνώση και εξειδίκευση στη χρήση του λογισμικού MS Excel και MS Access
- Χρήση συσκευών GPS και αλληλεπίδραση με αρχεία GPS και Autocad
- Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα

- Εμπειρία σε άλλα λογισμικά GIS
- Γνώσεις προγραμματισμού (VBA, Python, R, JavaScript)
- Εμπειρία σε εργασίες συλλογής δεδομένων πεδίου

Καθήκοντα

- Συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις διαχείρισης που εκπονεί η ΕΠΠ, σχετικές με τη βιοποικιλότητα
- Παραγωγή θεματικών χαρτών και γεωγραφικών δεδομένων
- Διαχείριση και οργάνωση των γεωγραφικών δεδομένων, σε συνδυασμό με την ανάλυση και επεξεργασία τους
- Σχεδιασμό εφαρμογών βάσεων δεδομένων που σκοπό έχουν την καταχώρηση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων της ΕΠΠ και την οργάνωση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών της

Τόπος εργασίας: Λαιμός Πρεσπών
Σχέση εργασίας: Σύμβαση ορισμένου χρόνου για ένα έτος με προοπτική μετατροπής σε αορίστου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση spp@line.gr μέχρι 31/7/2019. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κ. Μ. Μαλακού στο τηλ. 23850 51211.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση