Καλλιέργεια της Παυλώνιας στην Ελλάδα

Πριν από έναν περίπου χρόνο δημοσιεύσαμε ένα άρθρο για την καλλιέργεια της Παυλώνιας. Στη χώρα μας εκτιμάται ότι σήμερα καλλιεργείται έκταση πάνω από 1.000 στρέμματα. Η πιλοτική φυτεία στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (πιλοτική φυτεία 6 μηνών στο έδαφος σε φυτικό σύνδεσμο 3 χ3 μ. όπου τα δένδρα έχουν ξεπεράσει τα 2 μέτρα σε ύψος και με διάμετρο 4-5 εκ.)Tο ΙΔΕ (κατόπιν σχετικής έρευνας - Καλλιέργεια της Παυλώνιας στην Ελλάδα - εναλλακτική καλλιέργεια και επένδυση για το μέλλον διαθέτει πιστοποιημένα φυτά Παυλώνιας (Paulownia tomentosa, P. elongata).

Πληροφορίες  από τον  Δρ Κώστα Σπανό, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Τομέας: Δασοκομικής, Δασικής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας)

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!