ΚΑΠΕ: Επιλογή έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου

Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 1/12/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των Έργων : α) «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public buiLdings – IMPULSE (MED 2014 – 2020)»και β) «Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands – PRISMI» σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ΚΑΠΕ, θα προβεί σταδιακά, στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες, έχοντας τη διακριτική ευχέρεια, να καλεί τους επιτυχόντες των οποίων οι ειδικότητες κρίνεται ότι απαιτούνται άμεσα για τις ανάγκες υλοποίησης του ως άνω έργου, διατηρώντας το δικαίωμα να μην προβεί στη σύναψη συμβάσεων έργου με όλους του επιτυχόντες, για λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά του.

Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο των επιτυχόντων, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση