Κατασκευή πράσινου σημείου στην Κέρκυρα

Την ένταξη της Πράξης «Κατασκευή και εξοπλισμός Πράσινoυ Σημείου Δήμου Κέρκυρας» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, προϋπολογισμού 1.162.506,20 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η πράξη αφορά στην κατασκευή ενός Μεγάλου Πράσινου Σημείου στην κεντρική Κέρκυρα και ειδικότερα σε δημοτικό οικόπεδο στη θέση «Καμόνας – Μπάρτσα- Αθέη» Κοινοπιαστών Δ.Ε. Αχιλλείων.

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Πράσινου Σημείου είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που θέτει η ΚΥΑ αριθ. οικ.18485 “Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ)κλπ” (ΦΕΚ 1412β/26-4-2017) και περιλαμβάνουν εργασίες περίφραξης, διαμόρφωση χώρου στεγασμένου και κατάλληλα διαμορφωμένου για την τοποθέτηση container και παλετοκιβωτίων, προκειμένου να μπορεί να γίνει πλήρης διαχωρισμός υλικών για την εναπόθεση, κατασκευή φυλακίου γραφεία του προσωπικού, κλπ.

Ο σχεδιασμός προβλέπει όλες τις υποδομές ΑΜΕΑ που απαιτούνται.

Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 15/01/2019 και η λήξη της η 30/06/2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση