Καταστροφική ανάπλαση πάρκου στο Αγρίνιο με 64 κομμένα δέντρα! (vid)

Παράδειγμα προς αποφυγή για την ανάπλαση πάρκων και γενικότερα μεγάλων εκτάσεων σε αστικά κέντρα, όπως πχ στρατόπεδα που παραχωρούνται στις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί η σχετική δράση που επιχειρήθηκε τα έτη 2013-1014 στο Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο Αγρινίου.

Το ΣτΕ εξέδωσε σχετική απόφαση και ακύρωσε την ανάπλαση και ειδικότερα:

Α) την 3024/45905/21-6-2011 απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου (1η προσβαλλόμενη πράξη), με την οποία κρίθηκε ότι δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το ως άνω έργο,
Β) την 52800/4145/15-6-2012 απόφαση του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (5η προσβαλλόμενη πράξη), με την οποία θεωρήθηκε και εγκρίθηκε η συνταχθείσα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου Μελέτη ανάπλασης του Παπαστράτειου Πάρκου και
Γ) την 2488/26-6-2012 απόφαση του Διευθυντή Δασών Αιτωλοακαρνανίας (6η προσβαλλόμενη πράξη), με την οποία θεωρήθηκε και εγκρίθηκε ο πίνακας υλοτομίας των προς κοπή δέντρων του Παπαστράτειου Πάρκου.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η πρώτη πράξη περί απαλλαγής του έργου από την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι μη νόμιμη ως εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα πράγματα ως προς την πραγματική έκταση των επιχειρηθησομένων εργασιών, λόγω της οποίας η διοίκηση δεν πραγματοποίησε τη δέουσα αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.
Με αυτό το σκεπτικό το ΣτΕ επί της ουσίας λέει ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου άλλη τεχνική περιγραφή μελέτης με ήπιες για το περιβάλλον εργασίες είχε υποβάλει προς έγκριση στην αρμόδια για την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου Υπηρεσία και άλλη τεχνική περιγραφή μελέτης μαζί με φυτοτεχνική μελέτη υπεβλήθησαν και τελικά ενεκρίθησαν από την Επιθεώρηση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Στην μελέτη που τελικά εγκρίθηκε προβλέπονταν επιπλέον, επιβαρυντικές για το περιβάλλον εργασίες, όπως η εγκατάσταση γκαζόν σε έκταση 31,6 στρεμμάτων, η υλοτομία 64 δέντρων, η εκρίζωση των θάμνων μπορντούρας σε μήκος 3.600 μέτρων και η εγκατάσταση εκτεταμένου δικτύου άρδευσης για πότισμα κυρίως του γκαζόν.

Οι άλλες δύο ως άνω πράξεις ακυρώθηκαν από το Δικαστήριο:

α) λόγω μη νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας τους, δηλαδή έγκριση κοπής 64 δέντρων χωρίς επαρκή αιτιολόγηση της σχετικής ανάγκης και έγκριση τοποθέτησης γκαζόν, παρά τις αυξημένες, κατά την ίδια τη μελέτη, απαιτήσεις του στην Ελλάδα και κυρίως στο κλίμα της περιοχής εκτέλεσης του έργου και σε αντίθεση με τις αρχικές παρατηρήσεις-αντιρρήσεις του Δασαρχείου προς το Δήμο Αγρινίου, οι οποίες ουδόλως ελήφθησαν υπόψη και
β) για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αφού η διοίκηση δεν ερεύνησε αν οι εγκριθείσες επεμβάσεις εξασφαλίζουν την προστασία του τοπίου, των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας του Πάρκου και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Δείτε ενημερωτικό ντοκιμαντέρ για την «ανάπλαση» του δημοτικού Παπαστράτειου Πάρκου Αγρινίου:

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.