Κομισιόν προειδοποιεί Ελλάδα για τη χωροταξία της θάλασσας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα για παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο λόγω της μη λήψης μέτρων για τη χωροταξία της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων χρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αποστείλει «αιτιολογημένες γνώμες» στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και τη Φινλανδία, ζητώντας τους να εναρμονίσουν το εθνικό τους Δίκαιο με το ευρωπαϊκό σε σχέση με τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει τη σχετική κοινοτική οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να έχουν ανακοινώσει στην Επιτροπή τα σχετικά μέτρα μεταφοράς έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016. Αν οι εν λόγω χώρες δεν συμμορφωθούν, ακολουθεί παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής επισημαίνεται ότι ο ανταγωνισμός για θαλάσσιο χώρο -για την εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τουριστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες εξόρυξης πρώτων υλών, δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών και άλλες χρήσεις- έχει αναδείξει την ανάγκη συνεκτικότερης διαχείρισης των ευρωπαϊκών υδάτων.

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός λειτουργεί διασυνοριακά και διατομεακά, με στόχο να διασφαλίζεται ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα λαμβάνουν χώρα κατά τρόπο αποδοτικό, ασφαλή και βιώσιμο, και να προάγεται η επίτευξη διάφορων οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων, τονίζει η Επιτροπή.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση