Κομισιόν σε Greenagenda: Σωστά η Ελλάδα επέκτεινε τις θαλάσσιες Natura

«Να εφαρμοσθεί το κοινοτικό κεκτημένο» – Τα Ίμια είναι Τόπος Κοινοτικής Σημασίας από το 2006