Κρήτη: Πιλοτική εφαρμογή δράσεων για την ανάδειξη Αειφόρων Σχολείων

Η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, η προστασία και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα αποτελούν τους άξονες υλοποίησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Κρήτη.

Ειδικότερα, η έναρξη δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προώθησης της κρητικής διατροφής σε σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικούς, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στην ύπαιθρο-φυσικό περιβάλλον και σε αγροδιατροφικές εγκαταστάσεις, ήταν το πρόσφατο αντικείμενο συνάντησης θεσμικών και υπηρεσιακών παραγόντων στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης για ανάπτυξη Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι υπεύθυνοι των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων, Αρχανών – Ρούβα – Γουβών, Βάμου και Ιεράπετρας – Νεάπολης.

Στο πεδίο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος οι προτάσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εστιάζουν μεταξύ άλλων στα οικοσυστήματα και στις προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης.

Το κοινό πλαίσιο συνεργασίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, που αξιοποιεί ευκαιρίες συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους φορείς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής δράσεις:

1. Τη δημιουργία, ανταλλαγή και προώθηση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για την προστασία του περιβάλλοντος.
2. Συναντήσεις εργασίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς άλλων πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.
3. Πιλοτική εφαρμογή δράσεων για την ανάδειξη Αειφόρων Σχολείων ή Σχολείων Κυκλικής Οικονομίας ή Σχολείων Περιβαλλοντικής αριστείας.
4. Σύμπραξη για την υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα δράσεων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση