Μέλος του ΣΕΠΑΝ η εταιρεία εδαφοβελτιωτικών Biosolids

Στην οικογένεια του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) εντάχθηκε ως μέλος η εταιρεία Biosolids, η οποία παράγει οργανοχουμικά εδαφοβελτιωτικά προϊόντα μέσω της κομποστοποίησης βιομάζας και στερεών αποβλήτων. Η Biosolids, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Συνδέσμου, έχει βασική αποστολή την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από ενέργειες που σχετίζονται με την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση.

Τι παράγει η εταιρεία Biosolids

Η Biosolids παράγει εδαφοβελτιωτικό με την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων (υπολείμματα τροφίμων, κλαδεμένα κλαδιά δέντρων, ληγμένα τρόφιμα, χαλασμένα φρούτα και λαχανικά, υπολείμματα καλλιεργειών κ.λπ.).

Οι εγκαταστάσεις της Biosolids βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σκύδρας, μόλις τρία χιλιόμετρα από την πόλη. Για την παραγωγή των τεσσάρων εδαφοβελτιωτικών που διαθέτει σήμερα η εταιρεία αξιοποιεί φυτικά υπολείμματα από την επεξεργασία καλλιεργειών της γεωργίας, της κηπευτικής, της δασοκομίας και την κτηνοτροφίας. Επίσης, αξιοποιεί υπολείμματα τόσο από τη βιομηχανία ξύλου (κατεργασία ξύλου, πριονίδι, κλαδέματα, τεμάχια ξύλου), όσο και από μεταποιητικές μονάδες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων και παραγωγής τροφίμων και ποτών (υπολείμματα από την παραγωγική διαδικασία, ιλύς από την επεξεργασία των αποβλήτων). Ταυτόχρονα η Biosolids παραλαμβάνει από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμους και δημοστικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης) απόβλητα τριών κατηγοριών:

  • Προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα από δημοτικά απόβλητα.
  • Κλαδέματα από πάρκα, φύλα κ.α.
  • Ιλύ από επεξεργασία αστικών λυμάτων.

Σκοπός της είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Αντικείμενο της είναι η παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων μέσω της κομποστοποίησης βιομάζας και στερεών αποβλήτων. Η Biosolids δραστηριοποιείται στη διαχείριση οργανικών αποβλήτων, υψηλής ποιότητας, απολύτως σύννομες με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και πάνω απ' όλα, με τη χαμηλότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η εταιρεία λειτουργεί με σύγχρονες μεθόδους και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού διαχειρίζεται τα απόβλητα και τη βιομάζα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία. Αντικείμενό της είναι η κομποστοποίηση στερεών αποβλήτων και βιομάζας προς παραγωγή βελτιωτικών εδάφους (κομπόστ).

Στην ουσία αξιοποιεί υλικά που περισσεύουν από διάφορες δραστηριότητες και τα οποία θα κατέληγαν στην καλύτερη περίπτωση σε κάποιον ΧΥΤΑ και θα οδηγούνταν σε σύστημα βιολογικού καθαρισμού και στη χειρότερη –και πιο συνηθισμένη- θα έπεφταν χύμα σε ρέματα, λίμνες, ποτάμια και αυτοσχέδιες χωματερές. Με αυτόν τον τρόπο, η BioSolids, βοηθά όλες αυτές τις εταιρείες που παράγουν όγκους οργανικών αποβλήτων,και έχουν περιβαλλοντική συνείδηση, να τα διαχειρίζονται σύννομα και με απολύτως ασφαλή τρόπο, για το περιβάλλον και για την κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα για τη Biosolids, ΕΔΩ.

Ποιος είναι ο ΣΕΠΑΝ (πρώην ΣΕΒΙΑΝ)

Συστάθηκε από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα στον τομέα της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις είτε α) ανακύκλωσης - ανάκτησης αποβλήτων, υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών είτε β) επεξεργασίας αποβλήτων προς παραγωγή αξιοποιήσιμων υλικών είτε γ) ενεργειακής αξιοποίησης. Αποστολή του ΣΕΠΑΝ είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από ενέργειες που σχετίζονται με την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση.

Περισσότερα για τον ΣΕΠΑΝ, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση