Μεσογειακό δίκτυο για τη προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta

Η δημιουργία του Μεσογειακού Δικτύου ανταλλαγής γνώσης και πληροφορίας σχετικά με την προστασία και διατήρηση της θαλάσσιας χελώνας σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές στη Μεσόγειο αποτελεί πλέον γεγονός. Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του δικτύου ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κατά τη συνάντηση εργασίας η οποία  διοργανώθηκε από το Δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Μεσογείου «MedPAN» και τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο.

Στη συνάντηση με θέμα «Διαχείριση και Προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Θ.Π.Π.) της Μεσογείου» συμμετείχαν Διαχειριστές Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) από χώρες της Μεσογείου (Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λίβανος, Λιβύη, Τουρκία και Τυνησία) και οι οποίοι εξειδικεύονται στην επιστημονική παρακολούθηση και προστασία της θαλάσσιας χελώνας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η εξέταση θεμάτων Προστασίας και Διαχείρισης της Caretta caretta στις περιοχές αναπαραγωγής και τροφοληψίας της στη Μεσόγειο, καθώς και η σύσταση ομάδας εργασίας με στόχο  την μακροπρόθεσμη ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και χρήσιμων δεδομένων για την προσαρμοσμένη διαχείριση των Θ.Π.Π. καθώς και την εξασφάλιση τόσο της προστασίας της θαλάσσιας χελώνας όσο και της ανάπτυξης βιώσιμων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις ευρύτερες εν λόγω περιοχές.

Το σύνολο των δράσεων της συνάντησης εργασίας περιλάμβανε εργασίες πεδίου στον κόλπο του Λαγανά, όπου αναδείχτηκαν θέματα προσαρμοσμένης διαχείρισης, συζητήθηκαν κρίσιμα  κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, καθώς και θέματα που προκύπτουν από διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ. πιέσεις από τουρισμό, αλιεία κ.α.) καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Θεματικό Εκθεσιακό Κέντρο της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην περιοχή της Δάφνης, όπου διεξήχθη  εποικοδομητική συζήτηση με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας (Λιμεναρχείο, Επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού).

Το Μεσογειακό Δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και πληροφορίας σχετικά με την προστασία και διατήρηση της θαλάσσιας χελώνας, θα λειτουργήσει υπό την αιγίδα του MedPAN, στοχεύοντας στη μακροπρόθεσμη και αποτελεσματικότερη προστασία του μεταναστευτικού είδους της θαλάσσιας χελώνας.

Στη συνάντηση τέθηκε η βάση για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παρόμοιας φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν σε αυτές τις περιοχές. Επόμενος στόχος είναι η σταδιακή ενδυνάμωση του δικτύου με την συμμετοχή όλων των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Μεσογείου οι οποίες φιλοξενούν παραλίες ωοτοκίας, περιοχές τροφοληψίας ή τμήμα των διαδρομών μετανάστευσης του οργανισμού.

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.