Μια βιώσιμη και δυναμική αγροτική οικονομία

   Ένας από τους αναγνώστες μας ήθελε να μοιραστεί μαζί μας τις παρακάτω σκέψεις του για την αγροτική ανάπτυξη του Νοτίου Πηλίου Είναι απαραίτητο πριν από κάθε ενέργεια νομίζω, να αποφασίσουμε να υπάρξει κάποτε ένα Συνέδριο Γεωργίας στην περιοχή μας. Ο σκοπός του συνεδρίου θα ήταν να συμμετάσχουν σε μια υγιή συζήτηση οι γεωργοί του  Δήμου μας πάνω στα θέματα που τους αφορούν. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού για την προώθηση πολιτικών που θα φέρουν την άρση των εμποδίων για την καλλίτερη παραγωγή, την τυποποίηση και τέλος την οικονομική επέκταση σε νέες αγορές, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν τις ευκαιρίες για τους αγρότες να αναζητήσουν τους δικούς τους οικονομικούς στόχους μέσα στον Δήμο μας. Η γεωργία είναι ένας ζωτικός κλάδος στο δήμο μας, που πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχύεται όλο και περισσότερο. Ο ρόλος του Δήμου θα πρέπει να είναι σαν εταίρος συνεργασίας με τους αγρότες βοηθώντας και προτρέποντας τους να συνεχίσουν να εργάζονται μέσα από τα θέματα και τις προκλήσεις που έχουν αναγνωρισθεί . Μια βιώσιμη και δυναμική αγροτική οικονομία πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τη Δήμο μας, δεδομένου ότι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της οικονομίας της περιοχής μας και το κατά κύριο λόγο επάγγελμα κάτω από διάφορες μορφές. Γράφω αυτό το άρθρο όχι απλά για να περιγράψω ένα σχέδιο δράσης για τη γεωργία, αλλά για να καλέσω την πλειοψηφία των άμεσα ενδιαφερόμενων συνδημοτών μας έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια επιστημονική έρευνα και με βάση τα στοιχεία της να σχεδιάσουμε την μελλοντική δράση της αγροτικής πολιτικής της περιοχής μας. Δηλαδή πρέπει κάποτε να ξέρουμε τι έχουμε, τι ζητάμε και τι πρέπει να γίνει και πώς θα γίνει αυτό, για να βελτιώσουμε την αγροτική μας οικονομία. Αυτό το άρθρο, πιστεύω, θα είναι ένα κίνητρο για να βοηθήσει τις τοπικές κυβερνήσεις, τις οργανώσεις, τους αγρότες και τους πολίτες για την ενίσχυση της Αγροτικής Οικονομίας στην γεωργική μας κοινότητα . Το σχέδιο δράσης θα μπορέσει να δομηθεί μόνο μέσα από τα αποτελέσματα και από τα θέματα και τις κατηγορίες που θα προσδιορίζονταν από μια έρευνα και ένα Συνέδριο Γεωργίας, ας πούμε. Θα μπορούσε να σχεδιαστεί με βάση τις επιδόσεις, καθώς θα εντοπίσει στοιχεία δράσης και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα σε τέσσερις θεματικές περιοχές : Γεωργικός Κανονισμός και Μεταρρύθμιση, Οικονομική Ανάπτυξη, Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση, Πολιτιστική Κληρονομιά. Αυτές οι τέσσερις περιοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, η καθεμία σχηματίζει ένα κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της γεωργικής παραγωγής . Καλά μελετημένα σχέδια, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εστίαση των μελλοντικών διοικητικών αρχών, θα σημάνει συλλογική επιτυχία για τη γεωργία στην περιοχή μας. Μια σωστή Δημοτική Διοίκηση που θα εξασφαλίσει ότι οι δεσμοί αυτοί δεν διατηρούνται μόνο αλλά και ενισχύονται με την πάροδο του χρόνου, κάνοντας συνεχή χρήση των επιστημονικών ευρημάτων και αξιολογώντας και επανασχεδιάζοντας μαζί με τους φορείς των αγροτών μας και δη των παραγωγών. Οι μεταρρυθμίσεις συνήθως αυξάνουν το κόστος και βλάπτουν την προβλεψιμότητα λόγω κυρίως της γραφειοκρατίας και της βραδύτητας των Διοικητικών Αρχών στη χώρα μας. Η Μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη αποτελεσμάτων, όχι στις γραφειοκρατικές διαδικασίες . Ο Δήμος μας πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί θα έχουν σαν βάση το αποτέλεσμα έρευνας και μελέτης, ότι πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να απλουστευθούν. Ο στόχος των κανονισμών πρέπει να είναι η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με όσο το δυνατόν λιγότερα βήματα. (Οι αιτήσεις πχ. χορήγησης άδειας για να λειτουργήσει ένα συνεταιριστικό εργοστάσιο, θα πρέπει να απλοποιηθούν και να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι ώστε να είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσουν βάζοντας σε πλήρη εφαρμογή τα της άδειας, επιτυγχάνοντας έτσι λιγότερες αρνήσεις και λιγότερες προσφυγές) . Η γεωργία είναι ένα ζωτικό συστατικό μιας υγιούς και διαφοροποιημένης οικονομίας. Ο Δήμος πρέπει να διασφαλίσει ότι η γεωργία περιλαμβάνεται σε κάθε σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης και ότι τα οικονομικά κίνητρα εντοπίζονται στη συνέχιση της υγιούς ύπαρξης και της ευημερίας του κλάδου μέσα από την λεγόμενη Επισκόπηση (δηλαδή ένα είδος συνεχούς ενδιαφέροντος και υγιούς επίβλεψης) . Η γεωργική βιομηχανία και η οικονομία επηρεάζουν την υγεία του συνόλου της κοινότητας, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά . Η Δημοτική Αρχή πρέπει να προωθήσει και να ενθαρρύνει βαθμίδες γεωργικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης βοηθώντας έτσι να αυξηθεί το επίπεδο της δημόσιας κατανόησης και εκτίμησης της τοπικής γεωργίας. Η γεωργία είναι μέρος του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού ιστού της κοινότητάς μας . Είναι εμβληματική από τις σταθερές αξίες αυτής της κοινότητας . Η Δημοτική Εξουσία οφείλει να γνωστοποιήσει την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς του κλάδου, τόσο προφορικά όσο και μέσω των πολιτικών της. Μια αλλαγή στην πολιτιστική και κυβερνητική νοοτροπία είναι απαραίτητη. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι αγρότες είναι διαχειριστές της γης και ότι έχουν επικεντρωθεί στη συνεχή παραγωγικότητα της γης . Οι αγρότες δεν είναι εμπόδια για την ποιότητα του περιβάλλοντος, και ότι η ύπαρξή τους είναι επιτακτική ανάγκη για την υγεία του περιβάλλοντος. Πρέπει να γίνει καθαρά κατανοητό ότι η Περιβαλλοντική Διαχείριση, η Οικονομική Ευημερία και η Υγεία και η Ασφάλεια των τροφίμων που παράγονται από του αγρότες μας, αποτελούν τη βάση μιας ακμάζουσας γεωργικής κοινότητας. Οι «εταιρικές σχέσεις» πολιτείας και ιδιωτών που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που θα περιγράφονται στο σχέδιο δράσης δεν μπορεί να είναι έργο ενός και μόνου παράγοντα. Δεν υπάρχει καμία υπηρεσία ή βιομηχανία που να μπορεί να το κάνει μόνη της . Χρειάζεται η άψογη συνεργασία όλων των παραγόντων, της Δημοτικής Αρχής, των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των καλλιεργητών που μπορούν να παρέχουν τις γνώσεις και τις ιδέες τους για το πώς θα βελτιωθεί η αγροτική οικονομία του τόπου . Θα είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε πού βρισκόμαστε, γιατί θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σχέδιο και γιατί είναι σημαντικό να δράσουμε τώρα. Με τα χρόνια , η περιοχή μας έχει δει μια συνεχή μείωση στον τομέα της γεωργίας και του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην παραγωγή . Είμαστε τώρα σε ένα σταυροδρόμι . Αυτό το σχέδιο , εάν σχεδιαστεί και εφαρμοσθεί, εάν παρακολουθείται και βελτιώνεται συνεχώς , μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε η περιοχή μας να αλλάξει το μέλλον της. Ωστόσο, εάν το σχέδιο αυτό πέσει σε αδράνεια και οι πολιτικοί του αύριο ακολουθούν την κατεύθυνση εκείνων που ήρθαν πριν από αυτούς, η γεωργική βιομηχανία και οι οικογένειες που καλλιεργούν αυτή τη γη θα συνεχίσουν να μειώνονται . Η οικονομία μας θα στερείται για πάντα τα απαραίτητα συστατικά της σταθερότητας και κάθε πολύτιμο, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά κομμάτι γης θα μπει σε αγρανάπαυση . Πρέπει η Δημοτική Αρχή να είναι σε άμεση συνεργασία με τους αγρότες , καθώς και με τις τοπικές , περιφερειακές, κρατικές, επιστημονικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες, τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές , για την εφαρμογή σχεδίου ή σχεδίων δράσης για τη διασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας και τη ζωτικότητα του κλάδου της γεωργίας στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.

 Ιωάννης Μπασδάνης εκπαιδευτικός- Φίλοι των Καλντεριμιών Νοτίου Πηλίου

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!