Μονάδα αλουμίνας με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τον Μυτιληναίο

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Στη διεξαγωγή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και κατά συνέπεια στον περιορισμό της συμβολής του στην κλιματική αλλαγή στοχεύει ο όμιλος Μυτιληναίος, όπως επισημαίνεται σχετικά στον 9ο Κοινωνικό του Απολογισμό, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες.

Στο πλαίσιο αυτό έχει υιοθετήσει πρακτικές και τακτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, με κύριους άξονες τις συνεχείς επενδύσεις σε εγκαταστάσεις νέας τεχνολογίας, που έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά και της μείωσης των αέριων εκπομπών, την εφαρμογή της επέκτασης της χρήσης του φυσικού αερίου στο σύνολο σχεδόν των εγκαταστάσεών του, βελτιώνοντας την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, καθώς και την προσήλωση του στην έρευνα και την καινοτομία για την αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη ως πρώτη ύλη.

Ο όμιλος συνεχίζοντας τις επιχειρηματικές του επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, εγκαινίασε την έναρξη λειτουργίας μίας νέας σύγχρονης μονάδας διαπύρωσης αλουμίνας (Νοέμβριος 2016), ονομαστικής δυναμικότητας παραγωγής 1.350t ανά ημέρα.

Η επένδυση αυτή αντικαθιστά προηγούμενες μονάδες πεπερασμένης τεχνολογίας και υψηλής θερμικής κατανάλωσης. Πρόκειται για ένα έργο που παράλληλα με τις μεγάλες δυνατότητες ευελιξίας παραγωγής που διαθέτει, αναμένεται να μειώσει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Συγκεκριμένα αναμένεται μείωση κατά 25% στην κατανάλωση ενέργειας με παράλληλη μείωση περίπου 20 χιλιάδων τόνων CO2 και 15 τόνων ΝΟx ετησίως.

Επίσης, μείωση αναμένεται και στην εκπομπή σωματιδίων κατά 80-85%, η οποία αντιστοιχεί σε 30-35 τόνους ετησίως.

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στις βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες των δραστηριοτήτων του ομίλου το 2016 διαμορφώθηκε στα 49.323,05 Tj, ποσότητα η οποία προήλθε μόνο από μη ανανεώσιμες πηγές και η οποία, συγκριτικά με το 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 37,2% κυρίως λόγω της αυξημένης συμμετοχής των θερμικών σταθμών της εταιρίας PROTERGIA στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, ο όμιλος κατέγραψε σημαντική αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων που ανακυκλώθηκε, επαναχρησιμοποιήθηκε ή και αξιοποιήθηκε στο σύνολο της δραστηριότητάς του (4.000 επιπλέον τόνοι συγκριτικά με την αντίστοιχη ποσότητα του 2015).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση