Νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Θεσσαλία

Εγκρίθηκε και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση της μελέτης για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Συγκεκριμένα εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» η «Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης για την κατασκευή και δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και της επέκτασης ΧΥΤΥ Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 715 χιλ. ευρώ.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε ότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πιο «πράσινη» Περιφέρεια της χώρας με ούτε έναν ΧΑΔΑ (Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) ενεργό, αλλά με τρεις ΧΥΤΑ οι οποίοι επεκτάθηκαν πρόσφατα και χωρίς περιβαλλοντικά πρόστιμα από την Ε.Ε.

Συνεχίζουμε το έργο μας υλοποιώντας τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τον οποίο έχουμε συμφωνήσει μαζί με τους συναρμόδιους φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Επιδίωξή μας είναι να πετύχουμε τους στόχους, όπως ορίζονται από την Οδηγία 2008/98 και τον Ν. 4042/12, δηλαδή να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών με την ανακύκλωση, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα ως περιφέρεια και ως χώρα».

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή και δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και της επέκτασης του ΧΥΤΥ Π.Ε. Λάρισας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας (Περιβαλλοντική, Υποστηρικτικές Μελέτες, Τεχνική Προμελέτη ΜΕΑ – Οριστική ΧΥΤΥ και διακριτών τευχών δημοπράτησης για τη ΜΕΑ και το ΧΥΤΥ).

Για την κατασκευή της ΜΕΑ θα απαιτηθεί η τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Οι επιμέρους μελέτες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας είναι:

- Γεωτεχνική μελέτη: Αφορά στις απαραίtητες γεωτεχνικές εργασίες του γηπέδου στο οποίο θα χωροθετηθούν οι εγκαταστάσεις.
- Περιβαλλοντική μελέτη.
- Οριστική μελέτη ΧΥΤΥ.
- Τεύχη δημοπράτησης ΧΥΤΥ.
- Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου του ΧΥΤΥ.
- Τεχνική Προμελέτη ΜΕΑ. Η τελευταία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες: ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κτιρίου και εξοπλισμού, χημικοτεχνική, βιομηχανική, αρχιτεκτονική και στατική.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση