Οικο-σημάνσεις για τη βιώσιμη πιστοποιημένη αλιεία

Οι περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές αλιείας αποτελούν μια σχετικά νέα πρακτική που στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά και των φυσικών πόρων, εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα, την πρόσβαση στα ψάρια για τις επόμενες γενιές. Ουσιαστικά, η δύναμη μεταφέρεται στον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος επιλέγοντας πιστοποιημένα προϊόντα ευνοεί περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές αλιείας που έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

«Τα πιστοποιημένα προϊόντα φέρουν στις συσκευασίες τους οικο-σημάνσεις (ετικέτες) που δηλώνουν ότι το προϊόν έχει παραχθεί με ορθές πρακτικές ενώ παράλληλα διασφαλίζει στο καταναλωτή τη προέλευσή του προϊόντος που καταναλώνει» επεσημαίνουν οι ερευνητές της iSea Βαγγέλης Παράβας και Γιάννης Γιώβος.

To 2005, τα πιστοποιημένα αλιεύματα αποτελούσαν μόνο το 0,5% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στο 14% με το συνολικό κέρδος της βιομηχανία πιστοποιημένων προϊόντων να ανέρχεται στα 11.5 δις δολάρια, εμφανίζοντας τάσεις αύξησης 10 φορές μεγαλύτερες από τη συμβατική αγορά αλιευμάτων.

Η Ισλανδία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αλιευτική δύναμη στον Βορειοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό μετά την Νορβηγία και μία από τις μεγαλύτερες του κόσμου. Ο αλιευτικός της κλάδος συμβάλει αθροιστικά στο ~27% του ΑΕΠ της χώρας (2011) με περίπου 1,5 εκατομμύρια τόνους αλιευμάτων σε ετήσια βάση. Τα αλιευτικά προϊόντα (νωπά και επεξεργασμένα ή μεταποιημένα) ξεπερνάνε ποσοστό άνω του 40% των συνολικών εξαγωγών της Ισλανδίας. Με βάση τα παραπάνω καθώς και την ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση σε πιστοποιημένα αλιεύματα από τις εισαγωγικές χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, αλλά και Πορτογαλία και Ιταλία η Iceland Responsible Fisheries έχει ολοκληρώσει την πιστοποίηση 4 αλιευμάτων (κυρίως διάφορα είδη που στην Ελλάδα  τα γνωρίζουμε ως μπακαλιάρους, όπως το Gadus morhua [Cod] το 2010, το Pollachius virens [Saithe] και το Melanogrammus aeglefinus [Haddock] το 2013, αλλά και το Sebastes norvegicus [Golden Redfish] το 2014), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες πιστοποίησης για επιπλέον 4 αλιεύματα. Η Ισλανδία χρησιμοποιεί ένα πολύπλοκο αλλά αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων της, στηριγμένο αποκλειστικά στην επιστημονική γνώση, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία των αλιευμάτων από την υπεραλίευση και την εξάντληση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως τόσο η ίδρυση της Iceland Responsible Fisheries όσο και το αίτημα της έναρξης των πιστοποιήσεων στην Ισλανδία ήταν πρωτοβουλία της ίδιας της αλιευτικής βιομηχανίας. Μέτοχοι λοιπόν στην Ισλανδική Εταιρεία Υπεύθυνης Αλιείας είναι οι ίδιοι οι αλιείς, οι ενώσεις  και οι εταιρείες τους.

Πριν από λίγες ημέρες, η iSea ταξίδεψε μαζί με την Fair Trade Hellas στην Ισλανδία για μια εξαήμερη επίσκεψη. Η Ισλανδία ένα αρκετά μεγάλο νησί αλλά πολύ αραιοκατοικημένο, βρίσκεται στη μέση του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, σε μία από τις πιο παραγωγικές θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη με σημαντικά αποθέματα ψαριών.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενδυνάμωση γνώσης σε θέματα βιώσιμης και πιστοποιημένης αλιείας» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το «Είμαστε όλοι Πολίτες» που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Σκοπός του ήταν η ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα βιώσιμης αλίευσης και πιστοποίησης των αλιευτικών προϊόντων με την Ισλανδική εταιρία-πρωτοπόρο Iceland Responsible Fisheries.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συναντήσεις στα γραφεία τόσο της Iceland Responsible Fisheries, όσο και της Islandsstofa (εταιρεία για το marketing των προϊόντων βιώσιμης/πιστοποιημένης αλιείας της Ισλανδίας στις αγορές του εξωτερικού) στο Reykjavík όπου έγινε ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων σε θέματα πιστοποίησης στόλων, αλιευμάτων, δίκαιης εργασίας και marketing, σχολιάστηκαν οι σημαντικές διαφορές μεταξύ της αλιείας των δύο χωρών και συζητήθηκαν πιθανότητες συνεργασίας μεταξύ iSea, Iceland Responsible Fisheries και Fair Trade Hellas.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.