Οι τρεις λόγοι που δυσχεραίνουν τη διείσδυση του βιοντίζελ στην Ελλάδα

Χαμηλή είναι η διείσδυση του βιοντίζελ στην Ελλάδα με συνέπεια να μην έχουν επιτευχθεί οι καθοριζόμενοι από την Ε.Ε. στόχοι, όπως προκύπτει από την πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε..

Σύμφωνα με τον Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst Αλέξη Νικολαΐδη, η διείσδυση των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς οι ποσότητες που απορροφούνται υπολείπονται σε σχέση με τις κατανεμημένες.

Οι αιτίες για την υστέρηση αυτή εντοπίζονται κυρίως σε στρεβλώσεις και καθυστερήσεις προηγούμενων ετών, όπως:

  • Επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις αναφορικά με την έκδοση προσκλήσεων και αποφάσεων κατανομής βιοντίζελ.
  • Περιπτώσεις αδυναμίας ορισμένων εταιρειών να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις παραδόσεις τους προς τα διυλιστήρια.
  • Απουσία αποτελεσματικού ελέγχου αναφορικά με την υποχρέωση ανάμιξης βιοντίζελ με το πετρέλαιο κίνησης.

Η παραγωγή βιοντίζελ στην Ελλάδα βασίζεται στο Πρόγραμμα Κατανομής, το οποίο καθορίζει κάθε χρόνο την ποσότητα που διατίθεται στα διυλιστήρια για υποχρεωτική ανάμιξη με συμβατικά καύσιμα. Το 2016 εγκρίθηκε η κατανομή 132.000 χιλιολίτρων σε 23 δικαιούχους, ποσότητα 5,7% χαμηλότερη από το 2015. Ακολούθως, η αντίστοιχη ποσότητα τη φετινή χρονιά καθορίστηκε εκ νέου στα 132.000 χιλιόλιτρα σε 17 δικαιούχους.

Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί η χαμηλή αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των εγχώριων εγκαταστάσεων: η εγκατεστημένη παραγωγική δυναμικότητα διαμορφώνεται στο υψηλό επίπεδο των 680.000 τόνων, με τον ετήσιο όγκο παραγωγής να ανέρχεται –σύμφωνα με τον Σ.Β.Ι.Β.Ε.- σε περίπου 120.000 τόνους βιοντίζελ το χρόνο, ενώ εισάγονται και 20.000 τόνοι.

Επίσης, όπως σημειώνεται, οι ενεργειακές καλλιέργειες τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί με τη βοήθεια προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας. Ωστόσο, ακόμα δεν μπορούν να στηρίξουν σε σημαντικό βαθμό την εγχώρια παραγωγή, με συνέπεια να εισάγονται φθηνές πρώτες ύλες (κυρίως έλαια). Την περίοδο 2015/2016 οι εκτάσεις ηλίανθου ανήλθαν σε 650.000-700.000 στρέμματα, ενώ της ελαιοκράμβης σε 70.000-75.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα Σσμβουλο της Infobank Hellastat Νικόλα Γκουζέλο «απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αγοράς αποτελούν η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, η υποχώρηση της τιμής και η αποκλιμάκωση της φορολόγησης του πετρελαίου κίνησης, ώστε να ενισχυθεί η κατανάλωση, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 10 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

  • Ο Κύκλος Εργασιών το 2015 υποχώρησε οριακά στα €195,28 εκ.
  • Τα ΚΠΤΦΑ ενισχύθηκαν κατά 53,6%, στα €22,9 εκ., ενώ τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα €10,47 εκ., έναντι €3,72 εκ. το 2014.
  • Το περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν σε 11,6% και 4,6% αντίστοιχα.
  • Η κεφαλαιακή μόχλευση επιδεινώθηκε σε 2 προς 1.
  • Οι Απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε 6 μήνες, ενώ τα Αποθέματα διακρατήθηκαν για περίοδο 4,5 μηνών

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση