Ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του χωροταξικού των ΑΠΕ

Κοινή Ομάδα Εργασίας, με σκοπό τη σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση - αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συγκροτεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ειρήνης Κλαμπατσέα.

Σύνθεση

Η Κοινή Ομάδα Εργασίας είναι επταμελής και αποτελείται από τους:

1. κ. Ανέστη Γουργιώτη, Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΔΧΣ) του ΥΠΕΝ, ως τακτικό μέλος και συντονιστή της Κοινής Ομάδας Εργασίας και κ. Παναγιώτα-Φωτεινή Αντωνίου, υπάλληλο του ιδίου τμήματος ως αναπληρωματικό μέλος,

2. κ. Ζωή Δεδούση, υπάλληλο του Τμήματος Β’ της ΔΧΣ του ΥΠΕΝ ως τακτικό μέλος και κ. Εμμανουήλ Βούρβαχη, υπάλληλο του ιδίου τμήματος ως αναπληρωματικό μέλος,

3. κ. Φωτεινή Στεφανή, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ ως τακτικό μέλος και
κ. Ευάγγελος Ασπρογέρακας, στέλεχος τους ιδίου τμήματος ως αναπληρωματικό μέλος,

4. κ. Συμεών Μαρώση, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ως τακτικό μέλος και
κ. Αναστάσιο Αντωνιάδη, υπάλληλο της ίδιας δ/νσης ως αναπληρωματικό μέλος,

5. κ. Μαρία Μητσέλου, υπάλληλο της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας ως τακτικό μέλος,

6. κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, υπάλληλο της Δ/νσης Προστασίας Δασών ως τακτικό μέλος,

7. κ. Δημήτριο Αλεξόπουλο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων ως τακτικό μέλος και
κ. Πέτρο Καρατζιά, Προϊστάμενο του Τμήματος ΑΠΕ, Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής Ενέργειας ως αναπληρωματικό μέλος,

8. κ. Μαίρη Ζήφου, Ειδικό Σύμβουλο της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (ΓΓ ΧΣ&ΑΠ) ως τακτικό μέλος και
κ. Γεώργιο Μάρκου, Ειδικό Σύμβουλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ως αναπληρωματικό μέλος και
κ. Δημήτριο Τσέκερη, Ειδικό Σύμβουλο του γραφείου Υπουργού ΠΕΝ ως αναπληρωματικό μέλος,

9. κ. Μαρία Ζαρκαδούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Μεταφορών της Δ/νσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ και
κ. Κώστα Σιούλα, συνεργάτη του ιδίου τμήματος ως αναπληρωματικό μέλος και
κ. Νίκο Στεφανάτο, ασκόντα καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Αιολικής Ενέργειας της Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΚΑΠΕ ως αναπληρωματικό μέλος.

Λειτουργία

Σύμφωνα με την απόφαση, η Κοινή Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση του συντονιστή.

Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων θα είναι το ΥΠΕΝ, (Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα - 4ος όροφος).

Η Ομάδα, για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας της, έχει τη δυνατότητα να συστήνει υποομάδες εργασίας για την επεξεργασία επιμέρους θεματικών ενοτήτων.

Οφείλει, τέλος, να ολοκληρώσει το έργο της σε διάστημα δύο μηνών από τη νόμιμη συγκρότησή της. Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσης του έργου της.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση