Ο Θερμαϊκός αποκτά τον … φύλακα του

Ένα ρομπότ-ελικόπτερο επιστρατεύεται  για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων οικοτόπων.

 Με τη βοήθεια της ρομποτικής και του ειδικού μη επανδρωμένου οχήματος τύπου μικρού ελικοπτέρου του Εργαστηρίου θα γίνεται η παρακολούθηση του Θερμαϊκού Κόλπου  με την λήψη  real time δεδομένων και φωτογραφιών.

 Το εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με επικεφαλής τον Καθηγητή Γιώργο Ζαλίδη, και σε συνεργασία με το Δήμο Δέλτα και τον Δημαρχο Νίκο Γιουτίκα, δημιουργεί κεντρική βάση δεδομένων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) στη δυτική πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου.

 Η επίδειξη της μεθοδολογίας παρακολούθησης θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (19/12/11) στις 13.00 στις καλύβες των μυδοκαλλιεργητών Κυμίνων στις εκβολές του Λουδία.

  Oπως τονίζει ο Δημαρχος Δέλτα Νίκος Γιουτίκας «Η πλευρά του Θερμαϊκού, όπου έχουν στηθεί οι σταθμοί μέτρησης του Εργαστηρίου του ΑΠΘ με επικεφαλής τον κ. Ζαλίδη, δέχεται τα νερά τεσσάρων ποταμών (Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα) και πολλών στραγγιστικών τάφρων. Στη δε παράκτια περιοχή αναπτύσσονται πολλές δραστηριότητες και χρήσεις με χωρική διαφοροποίηση. Οι μετρήσεις και οι παρατηρήσεις του Εργαστηρίου θα μας βοηθήσουν να λάβουμε οριστικά και μόνιμα μέτρα όλοι οι συναρμοδιοι κι επιτέλους με συνεννόηση και κεντρικό συντονισμό τον πλέον κατάλληλο φορέα το ΑΠΘ»

 Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Ζαλίδης «Γενικός σκοπός του έργου είναι να συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην αειφορική χρήση των θαλάσσιων πόρων μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή δράσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) στο πλαίσιο των στρατηγικών, των πολιτικών και του νομικού πλαισίου της ΕΕ και της χώρας για την προστασία των υδάτων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη.»

 Ο καθηγητής και επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ συμπληρώνει ότι «Μέσω του έργου πιστεύω ακράδαντα ότι θα "αρθούν" ορισμένοι από τους περιοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Έμμεσα ωφελούμενοι είναι, πέρα από τους Θεσσαλονικείς και τους κατοίκους της όμορφης αυτής πόλης και οι υπόλοιποι "χρήστες" του παράκτιου χώρου όπως οι βιοκαλλιεργητές και οι  επιστημονικοί φορείς»

 Το έργο συμβάλλει ουσιαστικά

 -στην προσέγγιση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) και ειδικότερα στην ολοκλήρωση μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης στη συμμετοχική προσέγγιση βασισμένη στη γνώση μέσω της δημιουργίας παρατηρητηρίου ΟΔΠΖ, δικτύου των εμπλεκομένων φορέων, της εφαρμογής της συμμετοχικής διαδικασίας

-στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία οδηγών διαβούλευσης και επικοινωνίας των stake-hοlders, την καταγραφή του περιβάλλοντος και τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων με καταχωρημένη την υφιστάμενη πληροφορία για το περιβάλλον και

-τη διαχείριση της περιοχής στην οποία θα υπάρχει πρόσβαση από τους συμμετέχοντες στο δίκτυο και τέλος της διαμόρφωσης της στρατηγικής προς την ΟΔΠΖ και του προγράμματος δράσης μέτρων, ενεργειών, θεσμικών ρυθμίσεων

 Επίσης το έργο θα δημιουργήσει τις υποδομές για την εγκαθίδρυση μόνιμου συστήματος παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (Ο2, pH, Αγωγιμότητα, Αλατότητα, Αιωρούμενα σωματίδια, χλωροφύλλη, θρεπτικά άλατα, θερμοκρασία) με καθημερινή τηλεμετάδοση των δεδομένων στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 Να σημειωθεί ότι στο χώρο παρακολούθησης κεντρικά αναπτύσσεται το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης, οι εγκαταστάσεις του λιμένα, δυτικά ασκούνται γεωργικές δραστηριότητες και οστρακοκαλλιέργειες (η μεγαλύτερη παραγωγή της χώρας) και συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των βιοτεχνιών-βιομηχανιών, ενώ ανατολικά οι κύριες δραστηριότητες είναι οικιστικές - τουριστικές. Δυτικά βρίσκεται το υγροτοπικό σύμπλεγμα: Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, Εκβολές Γαλλικού, Δέλτα Αξιού-Λουδία -Αλιάκμονα, περιοχή που έχει ενταχθεί στο Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 και έχει χαρακτηρισθεί ως υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας, βάσει της Σύμβασης Ραμσάρ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!